Шаблон Заявки

Обновено 25/7/24 от Ania

За кого е тази функция?

Тази функция е достъпна за потребители на продуктовата линия CargoON и спедиции (TFF - Trans for Forwarders)

Готовите шаблони за заявки са удобен инструмент, който ще ускори ежедневната ви работа по създаване на транспортни заявки. В шаблона можете да посочите информация като дата на плащане, стойност на товара, необходима стойност на застраховката за отговорност на превозвача, необходими документи и споделяне на GPS сигнал.

От тази статия ще научите как да:

  • създадете нов шаблон за заявка
  • преглеждате съществуващи шаблони за заявки
  • редактиране и изтриване на шаблони за заявки

Създаване на нов шаблон за заявка

Можете да създадете нов шаблон за заявка в настройките на заявката. Можете да го направите по два начина:

  1. От менюто вляво изберете Заявки и след това щракнете върху бутона Настройки.
  2. Кликнете върху вашия аватар. Изберете Настройки.

В прозореца с настройки щракнете върху раздела Заявки.

В настройките на заявката има два раздела. В раздел Шаблони ще видите списък с шаблони за заявки, създадени от вас или служители на вашата фирма.

Щракнете върху Добавяне на друг шаблон, за да създадете нов шаблон за заявка.

Попълнете шаблона. Дайте му име, което да е разпознаваемо за вас и вашите колеги.

Шаблоните за заявки се споделят с всички потребители, назначени към вашата фирма.

Ако искате да зададете нов шаблон по подразбиране, поставете отметка в квадратчето с тази опция в долната част на формуляра. Можете да запазите шаблона, като щракнете върху бутона Запиши.

Ако зададете шаблона по подразбиране, той ще бъде автоматично избран при създаване на нова заявка.

След като създадете шаблоните, ще можете да ги използвате при създаване на нова транспортна заявка. Във формуляра до полето Допълнителни договорености изберете шаблона от списъка.

Редактиране на шаблона за заявка

Ако искате да проверите своя шаблон или да направите промени, задръжте курсора на мишката над шаблона и щракнете върху три точки, след което изберете опцията от списъка.


Колко полезен беше този материал?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)