Групови операции с товари

Обновено 10/7/24 от Jakub

От тази статия ще научите:

  • какви групови операции могат да се извършват в разделите Изпратени и Получени
  • какви групови операции могат да бъдат извършени в зависимост от статуса на товара

Групови операции в разделите Изпратени и Получени

Възможно е да редактирате няколко товара едновременно. За да направите това:

  1. Отидете до модул Товари, където можете да предприемете действия по товарите.

В раздел Изпратени можете да направите следното:

  • архивиране на оферта
  • край на публикацията
  • изтриване на оферта
  1. Изберете редовете, които искате да редактирате. В маркираната зона се появява брояч, показващ броя на избраните елементи в списъка, за които може да се извърши конкретна операция.

Системата избира до 30 елемента. Ако искате да заредите повече, преместете плъзгача надолу и изберете следващите елементи.

В раздела Получени единствената наличнагрупова операция (независимо от статуса на товара) е архивирането.

Групови операции в раздели в зависимост от статуса на товара

Операциите, които можете да извършите за избраните товари, зависят от това какъв е текущият статус на даден товар:

Име на раздел:

Изпратени

Изпратени

Получени

Статус:

Чернова

Очаква оферти /

Изберете превозвач

Край на публикацията

Действие:

изтриване

край на публикаицята, архивиране

архивиране

  • за статус Чернова, можете да извършите действие по изтриване

  • за статус Край на публикукацията можете да извършите архивиране

  • за статуси Очаква оферти и Избор на превозвач можете да прекратите публикуването и да направите архивиране (което е еквивалентно на прекратяване на публикуването).

Когато се извършва дадена операция, се появява съобщение, обясняващо последствията от нея.

Информацията за текущите групови операции се появява на заден план.

Ако изберете всички елементи в списъка (с товари в различни статуси), конкретното действие ще се извърши само за тези товари, за които е възможно.


Колко полезен беше този материал?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)