Статуси на плащането

Обновено 6/2/24 от Jakub

Когато сделката е сключена в Платформата, опцията за оценка на контрагента се появява след изпълнението на поръчката. Освен това е възможно да се оцени и състоянието на плащането.

Статусите на плащане са налични в реда за предлагане на товари

Статусите на плащане, се виждат в офертата, те показват оценката на плащане, която контрагента е получил.

Например:

 • 41 навреме
 • 3 със закъснение
 • 4 проблема

Оценяване на поръчка и посочване на статус на плащането

Пример 1

 • Оценявате дадена поръчка, като изберете броя на звездите, напр. 4
 • Избирате статуса на плащането, напр. Платено навреме
 • Можете да добавите коментар към вашата оценка
 • Изпратете оценката си със зеления бутон Запазване

Помнете! След добавянето на оценка, не е възможна нейната променя

 • След като бъде запазена, оценката ще се появи в прозореца
 • В списъка на oценете представянето, състоянието на рейтинга ще се промени на „Платено навреме
 • В долния ляв ъгъл ще се появи съобщението: "Оценката е издадена" с опцията Обратно, която е активена за 8 секунди

Пример 2

 • Поставяне на поръчката оценка 4 звезди
 • Статус на плащане: „Платено със закъснение“ - изберете една от наличните опции

 • Можете да използвате таговете под статуса на плащането и отделно до оценката на поръчката, за да посочите какво се е объркало.
 • Можете също да добавите коментар
 • Изпратете оценката с натискане на зеления бутон Запазване
 • След като бъде запазена, оценката ще се появи в прозореца
 • В списъка с предстоящи оценки статусът на оценката ще се промени на „Забавено плащане“
 • В долния ляв ъгъл ще се появи съобщението: "Проблем с плащането" с опцията Обратно, която е активена за 8 секунди

Пример 2

 • Поставяне на поръчката оценка 3 звезди
 • Статус на плащане: „Неплатено

 • Използвайте таговете, за да посочите какво се е объркало или добавете коментар (винаги, когато оценката е 3 или по-долу)
 • Изпратете оценката с натискане на зеления бутон Запазване
 • След като бъде запазена, оценката ще се появи в прозореца
 • В списъка с предстоящи оценки статусът на оценката ще се промени на ''Проблем с плащането''
 • В долния ляв ъгъл ще се появи съобщението: "Проблем с плащането " с опцията Обратно, която е активена за 8 секунди

 • Ако вашият контрагент уреди дължимата сума, можете да промените състоянието на плащането на „Платено със забавяне“ - изберете една от наличните опции.
 • Състоянието на оценката ще се промени на „Забавено плащане


Колко полезен беше този материал?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)