Оценки в списъка с оферти на борсата

Обновено 6/2/24 от Jakub

В новата платформа можете да проверите оценките на фирмата и месечната тенденция директно от списъка с оферти на борсата.

Бърз достъп до оценките на фирмата

В реда с офертата в самата борса, след преместване на курсора върху рейтинга, достъпен под името на фирмата, ще бъде видимо разпределението на оценките, разделено на броя на получените оценки по петобална скала от звезди, където 1 е най-ниската и 5 най-високата. До списъка се показва и месечна тенденция, която се изчислява, ако фирмата получи поне 10 оценки през последните два месеца.

Как работи тенденцията?

Тенденцията се изчислява при сравнение на оценките за текущия месец със средната стойност за предходния месец, така че можете да проверите дали тенденцията е възходяща, низходяща или поддържана на същото ниво.

  1. Ако стрелката е зелена и сочи, това означава, че рейтингът се е повишил в сравнение с миналия месец. След като задържите курсора над рейтинга, ще се появи и графика, показваща месечния тренд.
  1. Ако стрелката е червена и сочи надолу, това означава, че оценката се е понижила в сравнение с изминалия месец. След като задържите курсора на мишката върху рейтинга, ще се появи и графика, показваща месечната тенденция. Когато кликнете върху рейтинга, ще се появи прозорец с информация за фирмата, в който можете да проверите подробности около докладваните проблеми.
  1. Ако липсва стрелка, маркираща оценяването, това означава, че:
  • оценката остава непроменена през последния месец - след преместване на курсора върху рейтинга, виждате графика, показваща месечната тенденция.
  • фирмата има твърде малко оценки, за да бъде изчислена месечната тенденция - фирмата трябва да получи поне 10 оценки през последните два месеца, за да се изчисли месечна тенденция.
  • пунктирана линия - на графиката означава, че в определени месеци фирмата не е получила достатъчно оценки, за да бъде изчислена тенденцията.


Колко полезен беше този материал?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)