Работа със заявки като поръчител

Обновено 19/3/24 от Ania

За кого е тази функционалност?

Функция, достъпна за потребители на продуктовата линия CargoON и спедитори (TFF - Trans for Forwarders)

От тази статия ще научите как да управлявате целия процес, като започнете от публикуването и приемането на оферта за превоз до добавянето и изпълнението на транспортна заявка.

Какво е Статус Видимост?
Това е функционалност, която поддържа цифровия поток от информация и документи в Платформата, позволявайки на двете страни по сделката да обменят информация за напредъка на транспортната заявка в реално време.
Обработката от край до край на заявката се извършва в една система, която дава на изпълнителите бърз и лесен достъп до цялата информация за статуса на заявката, нейните детайли и свързаните с нея документи - доказателства за тизвършения транспорта.

Добавете оферта за товар

 1. Добавете товар със зеления бутон

 1. Попълнете формуляра за товари

Пример за оферта за превоз на товар:

Изисквания към превозното средство: тип каросерия - самосвал, товароносимост - 15 тона

Ако в офертата за превоз на товари са посочени капацитетът и общото тегло на превозното средство, напр. капацитет на превозното средство: 15 т, в данните за товара, общо тегло: 12 т, цена за тон: 100 EUR, приблизителна стойност на превоза: 1200 EUR

 • Публикувайте товар със зеления бутон

 1. Публикуваната оферта за товар със статус Очаква оферти се помества в раздел Добавени в модул Товари.

 1. Статусът Избор на превозвач означава, че някой е отговорил на вашата оферта. Кликнете върху офертата в списъка, за да отворите прозореца с подробности.
 • Решете дали да приемете офертата, да я отхвърлите или да прекратите преговорите.
 • Приемете офертата със зеления бутон

 1. След като бъде приета, офертата за товари се появява в раздел Приети на модул Товари.

Обработка на заявки с продукта Статус Видимост

След като товарът бъде приет в Платформата, заявката може да бъде попълнена и изпратена до контрагента.

 1. Изберете модул Заявки от менюто вляво
 • в раздел Активни (ако имате продуктовата линия CargoON), щракнете върху заявката със статус Задаване и изпращане на условия на заявката
 • в раздел Изпратени (ако имате продуктовата линия за спедитори - TFF - Trans for Forwarders), щракнете върху заявката със статус Задаване и изпращане на условия на заявката
 • кликнете върху бутона Добавяне на условия на заявката

 1. Попълнете условията на заявката
 • Тук можете да изберете необходимите документи, които контрагентът трябва да приложи на по-късен етап
 1. Щракнете върху зеления бутон Изпрати за приемане

Статусите се променят, докато вашата заявка се обработва, така че можете да следите на кой етап е вашата заявка.

 1. След като заявката бъде изпратена, тя ще се появи в списъка съъс заявки в раздел Активни/Изпратени (в зависимост от продуктовата линия, която имате) със статус Очаква приемане.

 1. Когато вашият контрагент приеме и изпълни условията на заявката, статусът се променя.
 • Статуса Очакващи дати на операциите означава, че времевата рамка, посочена в офертата, е твърде дълга; поръчителя трябва да посочи точните дати и часове
 • В прозореца с подробности за заявката ще се появи допълнителен раздел (Детайли за транспорта), където информацията за статуса на заявката се актуализира непрекъснато.
 1. Ако контрагентът е посочил дати и часове за операциите, статусът на заявката се променя на:
 • Изчакване на транспортни данни - ако вашият контрагент не е предоставил никакви данни в заявката, напр. данни за превозно средство или данни за водача.

 • Изчакване за стартиране - ако всички необходими данни са предоставени в заявката от страна на контрагента

 1. Статусът на заявката ще се промени на На път за товарене, това ще се случи 30 минути преди предварително зададеното време за товарене.

 1. Статусът При товарене означава, че контрагентът е потвърдил пристигането на мястото на товарене

 1. След товарене нашият контрагент започва пътуването, статусът на заявката се променя на На път

 1. Статус На разтоварване означава, че контрагентът е потвърдил пристигането на мястото за разтоварване

 1. Статусът Изчакване на необходимите документи означава, че контрагентът трябва да качи документите, изисквани от условията на заявката.
 • Ако условията на заявката не изискват допълнителни документи, статусът на заяявката се променя веднага на следващия статус
 • В раздел Подробности за транспорта статуса на задачата се променя на Завършено

 1. Статусът Очаква приемане означава, че контрагентът е добавил необходимите документи, които могат да бъдат намерени в прозореца с подробности за заявката в раздел Прикачени файлове, или не са качени документи и пратката просто е завършена.
 2. Потвърдете доставката със зеления бутон

 1. След потвърждение статусът на заявката се променя на Изпълнена.
 2. Можете също така да намерите цялата информация за събитията, касаещи завката в раздел История на промените. Кликнете върху иконата със стрелка, за да видите повече подробности.

Обработка на заявки без продукт Статус Видимост

След като товарът бъде приет в Платформата (процесът е описан в статията по-горе), заявката трябва да бъде попълнена и изпратена на контрагента.

 1. Изберете модул Заявки от менюто вляво
 • в раздел Активни (ако имате продуктовата линия CargoON), щракнете върху заявката със статус Задаване и изпращане на условия на заявката
 • в раздел Изпратени (ако имате продуктовата линия за спедитори - TFF - Trans for Forwarders), щракнете върху заявката със статус Задаване и изпращане на условията на заявката
 • кликнете върху бутона Добавяне на условията на заявката
 1. Попълнете условията на заявката
 • Тук можете да изберете необходимите документи, които да бъдат включени от контрагента на по-късен етап
 1. Щракнете върху зеления бутон Изпрати за приемане

 1. След като заявката бъде изпратена, тя ще бъде видима в списъка със заявки в раздел Активни/Изпратени (в зависимост от продуктовата линия, която имате) със статус Очаква приемане.

 1. Когато вашият контрагент приеме и изпълни условията на заявката, статусът се променя.
 • Статусът Чакащи дати на операциите означава, че времевата рамка, посочена в офертата, е твърде дълга; поръчиеля трябва да посочи точните дати и часове

 1. Ако контрагентът е посочил дати и часове за операциите, статусът на заявката се променя на:If the contractor has specified dates and times for the operations, the order status changes to:
 • Очаква данни за транспорта - ако вашият контрагент не е предоставил никакви данни в заяеката, т.е. данни за превозното средство или данни за водача

 1. След като всички данни бъдат предоставени, заявката ще чака да започне.
 • ако нямате активиран достъп до Статус Видимост, разделът Подробности за транспорта ще покаже информация за липса на достъп до резюмето и статуса: Този статус е достъпен само за абонати на продукта Статус Видимост
 • информацията, която вече е събрана и споделена като част от вашия продуктов план, няма да бъде налична на този етап (с изключение на данните относно самата пратка и изпълнението на заявката)

 1. Прикачените файлове, добавени от контрагента, не са налични.

 1. Разделът История на промените не включва информацията, която вече е събрана и споделена като част от вашия продуктов план (с изключение на данни относно самата доставка и изпълнението на заявката)


Колко полезен беше този материал?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)