(TFC) Как да управлявате транспортни заявки през Платформата Trans.eu

Платформата Trans.eu е многофукционален инструмент, който обхваща всички процеси, свързани с организацията на транспорта. Можете да публикувате оферти, да потвърждавате транзакции и да изпращате тран…

Обновено 7/9/21 от Ania

(TFF) Как да управлявате транспортни заявки през Платформата Trans.eu

Платформата Trans.eu е многофукционален инструмент, който обхваща всички процеси, свързани с организацията на транспорта. Можете да публикувате оферти, да потвърждавате транзакции и да изпращате тран…

Обновено 4/8/21 от Ania

(TFS) Как да управлявате транспортни заявки през Платформата Trans.eu

Платформата Trans.eu е многофукционален инструмент, който обхваща всички процеси, свързани с организацията на транспорта. Можете да публикувате оферти, да потвърждавате транзакции и да изпращате тран…

Обновено 10/8/21 от Ania

Архив на заявките

Преместването на зявките в архива ще запази реда в основния списък със заявки, улеснявайки прегледа. Начини за архивиране на заявките: Ръчно преместване на заявките в архива. изберете модула "Заявки"…

Обновено 27/9/21 от Ania

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)