Публикуване на оферта за товар по постоянен маршрут

Обновено 7/5/24 от Ania

За кого е тази функция?

Функция, достъпна за всички потребители на линия CargoON с продукта платформа за товари CargoON.

От тази статия ще научите:

 • как да публикувате оферта за товар по постоянен маршрут
 • къде да редактирате списъка с активни превозвачи по постоянен маршрут
 • какви са двата варианта за автоматично публикуване по заявка от списъка на превозвачите

След като имате оферти за постоянен маршрут (договори), приети от превозвача, можете да започнете да публикувате товари по постоянен маршрут.

Има два начина да направите това:

 • чрез създаване на нова оферта за товар и избор на режим на публикуване: Постоянни маршрути (повече информация: Добавяне на оферта за товар)
 • чрез въвеждане на данни за избрания постоянен маршрут и публикуване на оферта за товар превоз за него.

Създаване на товар по постоянен маршрут

 1. Отворете модул Постоянни маршрути с превозвачи и намерете необходимия постоянен маршрут в таблицата. Кликнете върху него, за да отворите прозорец с подробности за договора.
 2. Щракнете върху Повече и изберете Създай товар. Това ще отвори формуляра за публикуване на товари.

 1. Попълнете липсващите полета. Можете също така да добавите всякакви изисквания за превозно средство и подробности, от които се нуждаете.

 1. В дясната част на формата можете да видите активните фирми, до които ще достигне вашата публикация. Щракнете върху Показване на активни фирми и след това редактирайте тяхната дейност или ред в списъка.

 1. Можете също:
 • редактирате на времето за подаване на оферти,
 • смените на лицето за контакт,
 • планирате публикуване за по-късна дата,
 • изберете публикацията по времеви ред (повече за това по-долу),
 • запазете попълнения формуляр като шаблон.

 1. След като попълните формуляра, щракнете върху бутона Публикуване на товар, за да публикувате офертата към постоянния маршрут.

Публикувайте с договори с променлива цена

 1. Отидете в модул Постоянни маршрути и изберете маршрута, за който искате да публикувате оферта за товар
 2. Щракнете върху Повече и изберете Създай товар. Това ще отвори формуляра за публикуване на товари.
 3. Попълнете формуляра с допълнителна информация. Можете да въведете цена или да публикувате офертата без цена.

След като изберете Показване на активни фирми, можете да деактивирате фирми или да промените реда им в прозореца на Списъка с превозвачи.

Деактивирането на фирмата на този етап ще я изключи само от конкретна оферта за товар, а не от целия постоянен маршрут. Следващите публикации отново ще бъдат достъпни за целия списък.
Ако изберете опцията Купи сега, офертата не изисква вашето приемане. Първият превозвач, който приеме офертата, ще изпълни заявката.I

След като въведете цялата информация, щракнете върху Публикуване на товар.

 1. Товарът може да бъде намерен в модул Товари в раздел Добавени.
 2. Ако превозвачите ви направят оферти, ще ви бъдат изпратени известия. Офертите можете да намерите в прозореца за товара в раздела Преговори.

В раздел Преговори можете да видите Вашите преговори (Моите преговори), както и преговорите на други служители, при условие че те също са били посочени като контакти при попълване на формуляра за добавяне на товари (Други преговори). Това гарантира, че преговорите са публични за всички служители на фирмата. Можете също така да провеждате преговори с помощта на месинджъра.
 1. Изберете превозвач с цена, която ви подхожда най-добре, или започнете преговори с него.

 • Ако превозвачът предлага цена, можете да я договорите, като въведете вашата сума и щракнете върху Изпрати.
 • Можете също така да отхвърлите цената. За да продължите преговорите, трябва да изчакате, докато превозвачът оттегли офертата или изпрати нова оферта.
 • Ако изберете Завършване на преговорите, то приключва за всички служители.

След като бъде приета, офертата отива в раздел Приети в модула Товари.

Ако никой превозвач не отговори на вашата оферта, тя отива в раздела Архив.

Публикуване по ред от списъка на превозвачите

При публикуване на товар можете да използвате два вида публикуване към превозвачите от вашия списък за даден договор / постоянен маршрут. Тази опция е особено полезна, ако искате да дадете на любимите си превозвачи в списъка повече време да отговорят на офертата.

 1. Във формата за публикуване на товари по постоянен маршрут отбележете опцията: Публикуване по ред от списъка на превозвачите.

 1. Отворете прозореца за редактиране (щракнете върху Промяна), за да персонализирате настройките.
 1. Посочете времето, след което публикуването на офертата ще отиде при следващия превозвач в списъка.
 2. Изберете една от опциите за автоматично публикуване.

Предайте на друг получател (последователно публикуване)

При публикуване на нова оферта за товар по постоянен маршрут можете да използвате опцията за публикуване по ред от списъка с превозвачи, след което да използвате настройката: Предаване на друг получател.

Какво означава? Вашата оферта ще бъде получена от първия превозвач в списъка и ще бъде достъпна за приемане за периода от време, който посочите. Когато това време изтече, офертата ще бъде представена на следващия превозвач в списъка за същия период от време. След това офертата отива към следващите превозвачи, последователно, докато бъде приета или списъкът с превозвачи бъде изчерпан.

Превозвачите, чието време за приемане на офертата е изтекло, губят възможността да отговорят на офертата.

Този механизъм работи последователно, оттук и алтернативното име: Последователно публикуване.

Как работи последователното публикуване

За да публикувате товари до следващите получатели:

 1. Изберете Публикуване по ред от списъка с превозвачи във формуляра за публикуване на товари, посочете продължителността на публикуването, като щракнете върху Промяна, след което изберете опцията Предаване на друг получател в прозореца за редактиране.

 1. Отидете в модул Товари и изберете вашата оферта от списъка. Кликнете върху нея, за да видите подробностите.
 2. В раздела Оферти на превозвачите можете да видите напредъка на публикацията. Превозвач, който току-що е получил публикацията, ще види статуса Очаква отговор. Броячът по-долу ви информира колко време им остава.
 3. Ако няма отговор от превозвача, офертата се препраща към следващия в списъка след изтичане на зададения от вас срок. Статусът за предишния превозвач се променя на Завършено.

Ако офертата бъде отхвърлена, тя се препраща към следващия превозвач в списъка и статусът на предходния превозвач се променя на Отхвърлено.

Постепенно добавяне на още получатели (разширяване на публикацията)

Когато публикувате нова оферта за товар по постоянен маршрут, можете да използвате опцията за публикуване по ред от списъка с превозвачи и след това да използвате настройката Постепенно добавяне на повече получатели.

Какво означава? Вашата оферта ще бъде получена от първия превозвач в списъка и ще бъде достъпна за приемане за периода от време, който посочите. Когато това време изтече, офертата ще бъде представена на следващия превозвач в списъка за същия период от време. По-късно офертата отива при следващия презовач, но предишните превозвачи все още могат да я приемат. Списъкът на получателите на офертата постепенно се разширява.

Превозвачите, чието време за приемане на офертата е изтекло, все още имат шанс да приемат офертата, но те ще се конкурират с по-голяма група превозвачи.

Този механизъм се основава на разширяване на групата получатели, оттук и алтернативното име: Разширяваща се публикация.

Как работи разширяващата се публикацията

За да публикувате товари към постепенно нарастваща група от превозвачи:

 1. Изберете Публикуване по ред от списъка с превозвачи във формуляра за публикуване на товари, посочете продължителността на публикуването, като щракнете върху Промяна, след което изберете опцията Постепенно добавяне на повече получатели в прозореца за редактиране.

 1. Отидете в модул Товари и изберете вашата оферта от списъка. Кликнете върху него, за да видите подробностите.
 2. В раздел Оферти на превозвачите можете да видите напредъка на публикацията. Превозвач, който току-що е получил публикацията, ще види статуса Очаква отговор. Броячът по-долу ви информира колко време им остава.
 1. Ако няма отговор от превозвача, офертата се препраща към следващия в списъка след изтичане на зададения от Вас срок. Статусът на следващия превозвач ще се промени на Очаква отговор, докато на предишния превозвач ще бъде дадено допълнително време

В резултат на тази публикация, колкото по-високо е превозвачът в списъка, толкова повече време има да отговори на вашата оферта.


Колко полезен беше този материал?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)