Ръководство за резервации за работника в склад

Обновено 17/10/23 от Sylwia

За кого е тази функция?

Функция е достъпна за потребители на продуктовата линия CargoON, които имат достъп до модула Dock Scheduler, с назначена роля Работник в склад.

Инструкциите по-долу се фокусират върху най-важните функции за потребители с ролята на Работник в склад. Ще научите следното:

 • как да намерите правилния склад
 • как да намерте резервация
 • как да промените статуса на резервация
 • какви са статусите на резервациите

Като потребител с ролята на работник в склад можете да:
- преглеждате графика на споделените складове;
- търсите наличните резервации;
- променяте статуса на резервацията;

Как да намерите склада, който управлявате?

За да проверите достъпността на управлявания склад:

 • Отидете на модула Dock Scheduler.

 1. Разширете списъка с обработвани складове и изберете този, върху който искате да извършите операцията. Само складовете, до които имате достъп, ще се появят в списъка.
Можете да разглеждате няколко обработвани склада едновременно, като дублирате прозореца на екрана на браузъра.
Щракнете с десния бутон върху раздела на браузъра> изберете дубликат

Как да промените изгледа на списъка с резервации?

В модула Dock Scheduler щракнете върху Превключване на изгледа и изберете един от следните изгледи:

 • График
 • Списък резервации
 • Времеви прозорци.

Как да намеря резервация, ако знам само регистрационния номер на превозното средство?

Ако искате да намерите резервация, като знаете само регистрационен номер на превозно средство, въведете номера в търсачката, разположена в горната част на прозореца. Списъкът с резултати от търсенето ще покаже търсената от вас резервация.

Как да търсите ефективно резервации?

Търсенето на резервации може да се извърши по два начина:

 1. Можете да използвате опцията филтри.
  Кликнете върху бутона filters > в прозореца въведете параметъра, по който искате да намерите дадена резервация. Можете да намерите резервацията, като въведете напр .: дата, час, статус на резервацията> Кликнете върху Show results.
 1. Можете да използвате бързо филтриране по статус на резервацията.

Кликнете върху избрания статус> ще се покаже резервацията с посочения статус.

Можете да изберете повече от един статус наведнъж.

Как да промените статусът на резервацията?

 1. Кликнете върху резервацията, която искате да обработите.

 1. Можете да промените статусът в данните за резервацията.
Складодържателят потвърждава началото и завършването на операцията по разтоварване/товарене.

Описание на статусите на резервации

Резервацията може да има един от следните статуси:

Pre-booking - Потребителят е потвърдил часа на операцията, но не е попълнил данните за превозното средство и водача.

Confirmed - След въвеждане на данни за автомобила и водача, състоянието се променя автоматично.

Waiting - След като охраната потвърди пристигането в системата.

Loading in progress - Складът стартира процеса на товарене . Посочвате го в системата.

Unloading in progress - Складът стартира процеса на разтоварване. Посочвате го в системата.

Loaded - След като складодържателят е кликнал върху Finish loading, статусът се променя на Loaded.

Unloaded - След като складодържателят е кликнал върху Finish unloading, статусът се променя на Unloaded.

Departure - Охранителят потвърждава заминаването на превозното средство в системата („Потвърдете заминаването“).

Not loaded - Автоматичното състояние отчита превозните средства, които не са били натоварени в края на работния ден.

Not unloaded - Автоматичният статус отчита превозните средства, които не са били разтоварени в края на работния ден.

Refusal to load - Статус, присвоен ръчно от персонала по сигурността или склада.

No vehicle - Превозното средство не пристигна в склада, автоматичното състояние се актуализира в края на деня.

Как да завършите работата на платформата?

 1. Кликнете върху вашия аватар (снимка в горния десен ъгъл на прозореца/ икона с инициали)
 2. Изберете Изход от менюто.

Свалете ръководството за принтиране


Колко полезен беше този материал?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)