Настройки на модул Автопарк

Обновено 13/2/24 от Małgorzata

В платформата Trans.eu можете да зададете видимост за изпълнители, регистрационни номера на превозни средства, принадлежащи към вашия автопарк.

  1. Отидете в настройките на платформата.

  1. Щракнете върху раздел Автопарк и изберете вашите настройки.
    1. Като активирате тази опция, вашите изпълнители ще виждат регистрационните номера на превозните средства във вашия автопарк.
    2. Когато тази опция е деактивирана, вашите изпълнители няма да виждат регистрационните номера на превозните средства във вашия автопарк.


Колко полезен беше този материал?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)