Доклад Тип и активност

Обновено 3/6/24 от Katarzyna

За кого е тази функция?

Функция, достъпна за потребители на CargoON и Trans for Forwarders, които са закупили допълнителния продукт: Корпоративни доклади.

Докладите са видими за потребители, избрани от фирмата, поръчваща достъп.

Научете повече за Корпоративните доклади.

Въз основа на данните от доклада Type & activity (Тип и активност) вие можете:

 • да получите информация какво се е случило с товара след публикуването му
 • да проверите кои служители са високоефективни и при какви усилия
 • да проверете колко товари са договорени официално и колко от тях са договорени в разговори в Месинджър
 • да получите информация как вашите служители намират подизпълнители и какви резултати постигат

Упътване в доклада Type & activity (Тип и активност)

Type & activity е доклад, показващ графика на дейността по отношение на:

 • разговори в месинджъра
 • проведени преговори
 • преговори с разговори в месинджъра
 • липса на активност (отнася се до товари, за които не е регистрирана активност).

Можете да го намерите в модул Специални доклади. Кликнете върху раздела с името на доклада, който искате да видите.

Докладът се състои от два изгледа: Тип публикация (Publication type) и Активност на публикацията (Publication activity). За да превключвате между тях, щракнете върху избраната опция. От дясната страна има легенда, която ще ви помогне да разчетете данните в графиката.

Когато задържите курсора на мишката върху определена част от графиката, се показва прозорец с допълнителна информация:

 1. Фуния за преобразуване на публикации - диаграма, показваща преобразуването на товари на дадена компания. Диаграмата показва:
 • Публикации - броят на публикациите може да бъде по-голям от броя на товарите, ако отделните товари са публикувани много пъти.
 • Товари с отговор - броят на товарите, получили отговор с разделяне на:
  • Само договорени - броят товари, договорени с помощта на прозореца за договаряне (в допълнителния прозорец за товари или в месинджъра в специален прозорец за договаряне);
  • Само разговор - броят товари, за които е проведен контекстуален разговор* с помощта на Месинджър;
  • Договорени с разговор - броят товари, договорени с помощта на прозореца за договаряне и свързания контекстуален разговор с помощта на Месинджър;
  • Приети публикации - брой приети публикации;
  • Публикации без активност - броят на публикуваните товари без взаимодействие (преговори или разговори).

 1. Публикации на потребител

В следващия раздел ще видите таблица на служителите, която представя броя и процента на техните публикации, които са били договорени, обсъдени чрез Месинджър и тези, които не са получили реакция.

Кликнете върху избран потребител, за да актуализирате диаграмите по-горе, за да показват само данни за този потребител.

Графика за типа публикация

Данните за типа Публикация се представят с кръгова и стълбовидна диаграма. Кръговата диаграма илюстрира общия брой публикувани товари.

Легендата до диаграмата показва кой цвят за кой режим на публикуване на оферта за товар се отнася: на борсата (Exchange), към частни борси (Corporate), по постоянни маршрути (Fixed routes).

Диаграмата на публикациите във времето показва общия брой публикувани товари във времето.

След като поставите курсора върху съответния цвят в лентата, можете да видите броя на публикациите от даден режим на публикуване.

След щракване останалите диаграми ще се приспособят към избраната стойност.

Можете да промените настройките на показаните данни в опциите за филтриране, които са засегнати по-долу.

Графика за активността на публикацията

Диаграмата на активността на публикацията е вторият изглед на доклада. Показва сбора на товарите, публикувани в избрания период от време, разделен на:

 • брой публикувани договорени товари,
 • брой публикувани товари без никакво взаимодействие (преговори или разговори).
*Контекстуална комуникация - разговор в месинджъра, започнал в контекста на товар, т.е. превозвачът, който е получил товара, е щракнал върху иконата на месинджър в списъка с товари или върху иконата на месинджър в информация за товара или е започнал контекстуален разговор в месинджъра.

Филтриране

Филтрирането може да се извърши чрез:

 1. кликване върху елемент в легендата над графиката (напр. Борса за показване само на товарите, публикувани на борсата),
 2. кликване върху името на конкретно лице в таблицата под графиката (показват се само оферти, публикувани от съответния служител),
 3. задаване на подходящите филтри в менюто за филтри.

Кликнете върху символа за филтър в дясната колона, за да отворите настройките за филтриране за доклада по тип и активност.

Otwieranie ustawień filtrowania

В настройките на филтъра можете да:

 • изберете филтриране според параметъра Избор на календар: по Дата на разтоварване или Дата на публикуване на товара;
 • промяна на диапазона от време на разтоварване (Дата на разтоварване);
 • изберете служител (Служител);
 • изберете държави за товарене и/или разтоварване (Държава на товарене / Държава на разтоварване);
 • изберете типовете публикуване на товари: към борсата (Exchange), към частната борса (Private), към корпоративната борса (Corporate), по постоянен маршрут (Fixed routes), към избрани/групи (Groups), SmartMatch оферти;
 • изберете видове дейности (Активност на публикациите);
 • филтриране на публикации, които са получили отговори и/или са били приети (Отговорени, Приети);
 • изберете превозвач, който е приел предложението за превоз на товари (Приет превозвач)
 • добавете номер на товара (Номер на товара)
 • добавете Външен идентификатор

Като изберете Показване на подробности за товарите (иконата на падащия списък под символа за филтър), можете да видите таблица със следните данни:

 • външен идентификатор,
 • Номер на товара,
 • Служител,
 • Място на товарене,
 • Място за разтоварване,
 • Дата на разтоварване,
 • Дата на публикуване,
 • Тип публикация,
 • Активност на публикацията - информация дали офертата е договорена или не,
 • Приета цена - приета цена на товара,
 • Приет превозвач - превозвачът, който е приел офертата.


Колко полезен беше този материал?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)