Доклад Тип и активност

Обновено 24/5/23 от Katarzyna

Въз основа на данните от доклада Type & activity (Тип и активност) вие можете:

 • да получите информация какво се е случило с товара след публикуването му
 • да проверите кои служители са високоефективни и при какви усилия
 • да проверете колко товари са договорени официално и колко от тях са договорени в разговори в Месинджър
 • да получите информация как вашите служители намират подизпълнители и какви резултати постигат

Упътване в доклада Type & activity (Тип и активност)

Type & activity е доклад, показващ графика на дейността по отношение на:

 • разговори в месинджъра
 • проведени преговори
 • преговори с разговори в месинджъра
 • липса на активност (отнася се до товари, за които не е регистрирана активност).

Можете да го намерите в модул Специални доклади. Кликнете върху раздела с името на доклада, който искате да видите.

Докладът се състои от два изгледа: Тип публикация (Publication type) и Активност на публикацията (Publication activity). За да превключвате между тях, щракнете върху избраната опция. От дясната страна има легенда, която ще ви помогне да разчетете данните в графиката.

Когато задържите курсора на мишката върху определена част от графиката, се показва прозорец с допълнителна информация:

И двата изгледа включват таблица на активността по-долу, която представя обема и процентните стойности на филтрираните публикации за товари. При щракване върху конкретен ред, графиката показва дейността, отнасяща се само за избрания служител.

Графика за типа публикация

Изгледът тип публикация е графиката, представяща общия брой товари, публикувани по ден/седмица/месец/тримесечие (в зависимост от настройките на изгледа).

Легендата над графиката показва кой цвят означава начина на публикуване на офертата за превоз на товари: Борса, Групи, Фиксирани маршрути или SmartMatch.

Стойността над лентата представлява общия брой товари, публикувани по всички възможни начини за публикуване. Като поставите курсора на мишката върху съответния цвят в лентата, можете да видите броя на публикациите от даден режим на публикация.

Можете да промените настройките на показаните данни в опциите за филтриране, които са засегнати по-долу.

Графика за активността на публикацията

Графиката за активността на публикацията е другият изглед на графиакта, който показва общия брой товари, публикувани през избрания период от време, разделен на:

 • само разговори - брой товари, по които са водени преговори чрез контекстната комуникация* в Месинджър;
 • договорени - брой товари, договорени през прозореца за договаряне (в информацият за товара или в месинджъра в специалния прозорец за договаряне);
 • договорени с разговор - брой товари, договорени през прозореца за договаряне и съответния контекстуален разговор чрез Месинджър;
 • без активност - брой публикувани товари без никакво взаимодействие (преговори или дискусии).

*Контекстуална комуникация - разговор в месинджъра, започнал в контекста на товар, т.е. превозвачът, който е получил товара, е щракнал върху иконата на месинджър в списъка с товари или върху иконата на месинджър в информация за товара или е започнал контекстуален разговор в месинджъра.

Филтриране

Филтрирането може да се извърши чрез:

 1. кликване върху елемент в легендата над графиката (напр. Борса за показване само на товарите, публикувани на борсата),
 2. кликване върху името на конкретно лице в таблицата под графиката (показват се само оферти, публикувани от съответния служител),
 3. задаване на подходящите филтри в менюто за филтри.

Кликнете върху символа за филтър в дясната колона, за да отворите настройките за филтриране за доклата по тип и активност.

Otwieranie ustawień filtrowania

В настройките на филтъра можете да:

 • промените на диапазона от дати на товарене (Дата на разтоварване/Unloading date);
 • изберете държавите на товарене и/или разтоварване (Loading country / Unloading country);
 • изберете типовете публикуции на товари: на Борсата (Exchange), по фиксиран маршрут (Fixed routes), до избрани/групи (Groups), оферти SmartMatch;
 • изберете типове активности (Publication activity);
 • филтрирате на публикации без отговор (Publications without offers received);
 • изберете резултата от публикацията (Freight publication result): приети, неприети.
Сортиране
С кликване върху името на вертикалната ос, вие разрешавате сортиране на стойностите на графиката от най-голямата към най-малката. Щракването отново възстановява първоначалното сортиране (в календарен ред).


Колко полезен беше този материал?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)