Добавяне на оферта за товар

Обновено 25/3/24 от Jakub

За кого е тази функция?

Функцията е достъпна за всички потребители на платформата Trans.eu и CargoON.

Прочетете инструкциите по-долу, за да научите как да:

 • публикувате оферта за товар в борсата Trans.eu
 • посочите лица за контакт за оферта
 • добавяте бързо оферти за товари една по една

 1. Изберете модул Товари, Търси товари или Търси превозни средства от менюто отляво.
 1. Кликнете върху зеления бутон Добавете товари.
 1. Попълнете формуляра. Задължителните полета са отбелязани със звездичка:
 • дата и час
 • място на товарене и място на разтоварванe

За всяка операция (товарене, разтоварване, митническо оформяне и др.) можете да зададете диапазон от дни и часове. За да използвате тази опция, изберете Обхват.

Максималният възможен диапазон е 30 дни, считано от избрания първи ден на товарене.
Дневните диапазони за товарене и разтоварване може да се припокриват.
 • изисквания към превозното средство: размер на превозното средство и тип каросерия

Можете да изберете до 5 типа каросерия в рамките на един формуляр за публикуване на товари
 • под Покажи други изисквания можете да добавите подробности за превозното средство
 • ако желаете да изчистите параметрите на офертата, просто щракнете върху бутона Изчистване на формата

 • изберете режима на публикуване на товари: Борси, До избрани, Постоянни маршрути, Автоматични правила
 • въведете цена
 • изберете датата на плащане за превоза от наличните опции (можете да зададете дата по подразбиране)
 • определете краен срок за подаване на оферти
 • изберете лице за контакт от списъка, с което да се свързват контрагентите

Отсега нататък можете да посочите повече от едно лице за контакт. Ако желаете контрагентите да се свързват само с вашите колеги - махнете отметката за себе си от списъка.

Времето по подразбиране, зададено за подаване на оферти, е деня на товарене до 23:00 ч. и се актуализира веднага щом се направи промяна в полето Дата на товарене.
 1. Публикувайте товара със зеления бутон.

Ако искате да добавите друг товар с подобни параметри, поставете отметка в полето Добавяте на друг товар преди публикуване. Веднага след като тази оферта бъде публикувана, автоматично ще ви се отвори нова форма със същите данни в полетата. По този начин можете бързо да добавите друга оферта с подобни параметри.

 1. Публикуваната оферта можете да намерите в раздел Добавени на модул Товари.

Автоматично изпращане на заявка

Тази функционалност ви позволява да изпълнявате по-бързо следващите стъпки в логистичния процес.
Тя е достъпна за всички потребители на Trans for Forwarders и CargoON.

Активирането на тази опция задейства процес, който гарантира, че веднага щом товарът бъде приет, вашият контрагент ще получи заявката в Платформата. Не е необходимо да въвеждате ръчно условията в поръчката, те ще бъдат изпълнени автоматично.

Можете да включите тези подобрения на две места:

 1. В модул Товари
 • кликнете на бутон Настройки
 • изберете Товари от списъка с настройки
 • опцията Автоматично изпращане на заявка е деактивирана, плъзгачът е в сиво

 • за да го активирате, просто преместете плъзгача, зеленият цвят означава, че автоматичното изпращане на заявки е активирано и е активно за всички акаунти на потребители във вашата фирма

Ако тази опция е активирана и не искате заявката да бъде изпратена автоматично, след като товарът е приет от изпълнителя, премахнете отметката от тази опция във формуляра за публикуване на товари.

 1. В настройките на вашия акаунт
 • в платформата кликнете върху иконата на аватара със снимка или инициали

 • изберете настройки от списъка
 • следвайте стъпките, посочени по-горе, изберете Товари от списъка с настройки и като преместите плъзгача до зеления цвят, включете опцията Автоматично изпращане на заявка


Колко полезен беше този материал?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)