Доклад Преглед на товарите

Обновено 1/5/24 от Katarzyna

За кого е тази функция?

Функцията е достъпна за потребители на CargoON и Trans for Forwarders, които са закупили допълнителен продукт: Корпоративни доклади.

Докладите са видими за избрани потребители, посочени от фирмаа, искаща достъп.

Научете повече за Корпоративни доклади

Въз основа на данните от доклада Преглед на товарите:

 • ще получите общ преглед на цялостната дейност на вашата фирма в модул Товари на платформата Trans.eu,
 • ще проверите времето и релациите, в които вашата фирма работи по-ефективно,
 • ще проверите кои от вашите служители са най-ефективни,
 • ще анализирате с кои от подизпълнителите най-често работите и ще проверите резултатите от сътрудничеството.

Упътване в доклада Преглед на товарите

За достъп до доклада Преглед на товарите щракнете върху модул Корпоративни отчети.

Докладът се състои от 4 основни раздела:

 1. Графика с общ преглед на товарите - показва броя на публикуваните и приети товари.
 2. Диаграми с Топ 5 релации - показват релациите с най-голяма активност.
 3. Таблица за служители - показва най-активните и ефективни служители.
 4. Секция за дейността на превозвачите - показва вашето сътрудничество с превозвачите.

Докладът е базиран на данни, получени от модул Товари. Включва информация за публикувани товари и такива, приключили със сключването на транзакции в Платформата Trans.eu.

Преглед на товарите

Графиката показва броя на публикуваните и приети товари от последните 12 месеца.

Ще видите колко товари са публикувани в Платформата през отделните месеци и кои от тях са приети от превозвачите.

Сивата линия на диаграмата представлява процента на приетите товари.

Това ви позволява бързо да идентифицирате:

 • кога вашата фирма работи по-ефективно,
 • кога вашите служители са най-ефективни.

Когато задържите курсора на мишката върху избрана лента, можете да видите прозорец с информация за броя на публикуваните товари.

Кликвайки върху данните от избран месец, ще видите по-подробна информация, свързана с конкретни служители, релации и клиенти.

Топ 5 релации

Информацията, показана на кръговите диаграми, ви позволява да идентифицирате първите 5 най-атрактивни релации за даден период. Първата диаграма (Общ брой товари по Топ релации) показва броя на публикуваните товари, докато втората диаграма (Приети товари по Топ 5 релации) показва броя на транзакциите (сключени на Платформата).

Можете да увеличите или намалите броя на показаните упътвания, като използвате плъзгача Show top N.

Щракването върху иконата за хипервръзка ще ви пренасочи към доклада Релации, където можете да намерите подробна информация.

След като задържите курсора върху графиката, ще видите прозорец с подробна информация.

Ако изберете да филтрирате данните по служители, ще разберете кои служители отговарят за конкретни релации и къде демонстрират най-висока активност (брой публикувани товари) и ефективност (брой сключени транзакции).

Служители

Секцията Служители ще ви предостави информация за най-ангажираните и ефективни служители. С ясна визуализация на данните можете лесно да сравните техните резултати. Изобразихме служителите с кръгове.

Размерът на кръга представлява броя на офертите за товари, публикувани от служителя в платформата.

Колкото по-тъмен е цветът, толкова повече сделки е сключил служителят.

Като щракнете върху иконата на хипервръзка, ще бъдете пренасочени към доклад Ефективност.

Когато задържите курсора на мишката над кръга на служител, ще видите по-подробна информация.

В нашия пример служителят с най-голямата синя зона е публикувал 16 427 оферти за товари, от които 428 са довели до официални транзакции. Служителят с тъмносиния кръг е публикувал по-малко оферти (3878), но 1019 от тях са завършили с транзакция. В този случай процентът на приетите товари е 26,28%, а за служителя със синия кръг е 2,61%.

Като филтрирате доклада по релации, ще видите къде служителите са най-ефективни и кои релации изискват повече внимание.

Активност на превозвача

С панела Активност на превозвача можете да извършвате анализ, подобен на този в раздел Служители, като оценявате активността и ефективността на вашите подизпълнители.

Като щракнете върху иконата на хипервръзка, ще бъдете пренасочени към доклада Активност на превозвача.

По същия начин, колкото по-голяма е плочката на даден превозвач, толкова по-голям е броят на офертите, насочени към него.

Колкото по-тъмен е цветът, толкова повече транзакции са сключени.

С този панел можете лесно да дефинирате:

 • с кои подизпълнители вашата фирма предпочита да работи,
 • към кои подизпълнители отправяте най-много оферти,
 • кои подизпълнители са най-склонни да си сътрудничат с вас.

С филтри можете да анализирате:

 • сътрудничество с подизпълнители по конкретни релации (по кои релации подизпълнителят е най-активен и ефективен),
 • сътрудничество между подизпълнители и конкретни служители (с кои подизпълнители служителите най-охотно установяват или искат да установят сътрудничество).

Можете също така да представите тази информация в контекста на конкретни релации.

Филтриране

Щракнете върху символа за филтър в дясната колона, за да отворите настройките на филтъра за Преглед на товарите.

В настройките на филтъра можете:

 • изберете филтриране по параметъра Избор на календар: по Дата на разтоварване или Дата на публикуване на товара;
 • промяна на диапазона от Дати за разтоварване - като период от време можете да изберете години, тримесечия, месеци, седмици или дни
 • изберете видовете публикации за товари: Борса, Частна борса, Корпоративна борса, Постояни маршрути, Групи, SmartMatch оферти;
 • изберете Служител;
 • изберете Държава Релации;
 • изберете превозвач (Превозвач Име);
 • филтриране на публикации, които са приети или не, или показване на всички (Всички, Да, Не)

Иконата за информация показва наличния диапазон от данни.


Колко полезен беше този материал?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)