Преглед на модулите за Спедитори

Обновено 10/4/24 от Jakub

В тази статия ще научите:

 • какви функции са налични във всеки модул на Платформата Trans.eu

Преглед на модулите

ТОВАРИ - този модул съдържа следните раздели:

 • Изпратени - тук са всички оферти за товари, публикувани от вашата фирма(със статус „Очакващи оферти“) и непубликувани чернови за товари (със статус „Чернова“).
 • Получени - този раздел включва оферти на борсата (договаряни от името на вашата фирма) и частни оферти (изпратени директно до фирмата, представлявана от вас).
 • Архив - това е мястото за товари, отбелязани като архивни.

Модулът Товари се споделя от вас с останалите служители от вашата фирма.

БОРСА - този модул съдържа следните раздели:

Борса за товари - в раздел всичко има таблица с оферти за товари, която се обновява редовно. Можете да филтрирате офертите, които ви интересуват, и да добавяте нови раздели със собствени параметри за търсене. В раздел Наблюдавани са всички оферти от борсата, които наблюдавате и за които преговаряте.

Борса за превозни средства - в раздел всичко има таблица с оферти за превозни средства, която се обновява редовно. Можете да филтрирате превозните средства, които ви интересуват, и да добавяте нови раздели със собствени параметри за търсене.

Моите оферти на борсата - в този модул, в раздел Моите оферти, можете да видите всички оферти за налични превозни средства, публикувани от вашата фирма. Разделът Архив съдържа подробна история на превозните средства, публикувани от вашата фирма.

Заявки - в този модул, в раздел Текущи, можете да намерите и управлявате всички транзакции, сключени от вас в Платформата. Историята на вашите поръчки можете да намерите в раздел Архив.

Карти - използвайте този модул, за да планирате маршрута си, да изчислите разходите или да проверите ограниченията на трафика по даден маршрут. Можете също да търсите оферти по маршрут или в близост до определен район.

Ако искате да се върнете към предишния изглед на Платформата, щракнете върху иконата с логото на Trans.eu.

Резервации (Dock Scheduler) - в този модул можете да управлявате времеви интервали (резервации), както и графици за товарене и разтоварване. Той съдържа следните раздели:

 • Времеви интервали - списъкът показва обобщение на времевите интервали, създадени преди това от товародателя.
 • Моите резервации - тук можете да намерите вече резервираните/изпълнените операции.
 • График - това е графикът на склада, където можете да добавите вашите резервации.

Контрагенти - тук можете да добавите доверени фирми към списъка с изпълнители и да търсите информация за конкретна фирма.

Постоянни маршрути с товародатели - в този модул можете да управлявате текущото си сътрудничество с товародатели: да получавате оферти за редовни поръчки и да проверявате подробности за офертите. Модулът съдържа следните раздели:

 • Активни - това е мястото за вашите приети оферти за фиксирани маршрути, ако срокът им на валидност е започнал.
 • В очакване - тук ще намерите приети оферти, чийто срок на валидност все още не е започнал.
 • В процес за договаряне - включва оферти, които очакват вашето приемане.
 • Архив - тук се съхраняват всички изтрити фиксирани/постоянни маршрути.

Оценки - в този модул можете да оцените изпълнителя и да видите какви оценки сте получили. Той съдържа следните раздели:

 • Издайте оценка - тук можете да оцените контрагента след извършване на услугата.
 • Поискайте оценка - всички поръчки, очакващи оценка от вашите контрагенти, можете да намерите тук. В този раздел можете също да поискате оценка, ако контрагентът все още не е дал своята оценка.
 • Обобщение на оценките - тук можете да видите оценки от изпълнителите, с които сте сключили сделки.
 • Архив - съдържа историята на оценките на вашата фирма и транзакциите, за които времето за оценка е изтекло.
 • Препоръки - в този раздел можете да дадете препоръки на изпълнител и да прегледате препоръките, които сте получили.
 • Искане на препоръки - тук можете да намерите заявки за препоръки, изпратени до вас от други фирми.

Фактури - в този модул можете да управлявате своите фактури в следните раздели:

 • Фактури от продажби - тук се появяват фактури със статуси: "За издаване", "В подготовка", "Издадена" и "Коригирана".
 • Корекции - тук можете да намерите всички фактури, които са коригирани и подготвени от вас за корекция.
 • ​Дебитни известия - тук можете да добавите дебитни известия
 • Плащания - в този раздел можете да записвате плащането на фактури.

Автопарк - това е мястото, където можете да добавите вашия автопарк и да го интегрирате с телематика (за да имате достъп до историята на маршрутите на превозните средства и наблюдаваните транспортни задачи), както и да добавите оферти за превозни средства.

Отчетни периоди с контрагенти - неговият модул включва Общи условия на поръчката, Прикачени файлове, Разходи, Данни за контрагента и Данни за товара. Можете също да използвате услугата QuickPay, за да получите плащане за завършена поръчка само за 48 часа.

Архив на разговорите - това е мястото, където можете да търсите архивиран разговор и да го експортирате в PDF файл.

Trans.INFO - този модул съдържа статии от света на транспорта, важна информация за промени в законодателството или нови функции на платформата Trans.eu.

Факторинг and Събиране на дългове - тези модули ще ви пренасочат към уебсайта transcash.eu, където можете да поискате факторинг или да получите помощ при събиране на дългове.

Щракването върху модул Факторинг или Събиране на дългове ще ви пренасочи към уебсайта на Тranscash.

Финансиране - този модул ще ви пренасочи към уебсайта bonabanco.com, където можете например да кандидатствате за заем за плащане на задълженията си и закупуване на карти за гориво.

Щракването върху модул Финансиране ще ви пренасочи към уебсайта bonabanco.com.

За подробности вижте връзките към отделните модули.


Колко полезен беше този материал?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)