Фирмен акаунт

Редактиране на фирмен профил

Само потребители с ролята на администратор могат да редактират информация в профила на компанията.

Промени, които могат да бъдат направени от служител с ролята на администратор (без да се свързва с обслужването на клиенти):

 • добавяне/премахване/промяна на фирмено лого
 • номер на факс
 • уеб адрес
 • брой служители
 • брой клонове
 • юридическа форма
 • структурата на компанията
 • продуктова пътна карта

За да направите горните промени, отидете на:

Икона на потребителя> Моята компания> Фирмен профил> Редактиране на фирмения профил

Промяна на името на фирмата

За да въведете ново име на фирма, моля, свържете се с нашата служба за обслужване на клиенти.

Можете да се свържете с нас на телефон (+359) 82 525 525 или по имейл на info@trans.eu, след като промените са видими в търговския регистър.

Промяна на адреса на фирмата

Само служителите обслужващи клиенти могат да добавят нов адрес към фирмения профил.

Моля, свържете се с нашите служители на телефон (+359) 82 525 525 или по имейл на info@trans.eu, след като промените са видими в търговския регистър.

Промяна на фирмения имейл адрес

От съображения за сигурност, потребителят няма право да редактира такива данни в своя акаунт.

Моля, свържете се с нашите служители на телефон  (+359) 82 525 525 или по имейл на info@trans.eu

Добавяне на документи към профила на компанията

 • За да добавите документ, отидете в Моята компания> Документи> Добавяне на документ

Документът не трябва да е по -голям от 10 MB, да бъде четлив, да съдържа всички страници и да включва печат и подпис на застрахователя.
 • Добавете документа, като плъзнете файла или изберете опцията Щракнете

 • Можете да добавите още прикачени файлове, като щракнете върху Добавяне на следващ прикачен файл.
 • Попълнете задължителните данни: Вид на документа и дата на издаване. По желание попълнете документа и полета за допълнителна информация

След като попълните информацията, щракнете върху Запазване

Вашият документ трябва да бъде оторизиран от нашия екип за обслужване на клиенти. Дотогава той ще има статус „Обработка“.
Ако получите грешка при добавяне на документ или съобщение, че документът е твърде голям, моля, коригирайте неговия размер. Ако все още имате проблеми, моля, помолете нашия екип за обслужване на клиенти за помощ, като изпратите документа си на адрес: info@trans.eu

Добавяне на лого

Само потребител с ролята на администратор може да добавя или променя логото на компанията

За да добавите лого, отидете на:

Икона на потребителя> Моята компания> Фирмен профил> Редактиране на фирмения профил

Изисквания за добавяне на лого:

 • максимален размер - 1 MB
 • формат - JPG или PNG
 • максимален размер - 200x150 пиксела

След като бъде оторизирано от екипа за обслужване на клиенти, логото ще се показва в профила на вашата фирма.


Колко полезен беше този материал?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)