Обработка на прикачени файлове в резервации и времеви интервали от товародателя

Обновено 19/6/24 от Katarzyna

За кого е тази функция?

Функция, достъпна за потребителите на продуктовата линия CargoON и тези, които имат продукта Dock Scheduler и достъп до модула Графици.

От тази статия ще научите как да:

 • активирайте добавянето на прикачени файлове в шаблон за резервация,
 • добавяте и управлявате прикачени файлове в резервации,
 • добавяте и управлявате прикачени файлове във времеви интервали.

Прикачени файлове в основния шаблон за резервация

За да можете да добавяте прикачени файлове към резервации и времеви интервали, тази функция трябва да бъде избрана в шаблон за резервация за съответния склад.

​Шаблонът за резервация е формуляр, който се попълва от превозвача по време на резервацията. Данните и параметрите, които трябва да бъдат попълнени, са от съществено значение за товародателя.
Платформата предоставя основния (по подразбиране) шаблон. Опцията за добавяне на прикачени файлове е зададена там по подразбиране.
 1. Отидите в модул Графици.

 1. Кликнете върху вашия аватар, след което отидете на Настройки.

 1. Изберете Графици. В раздела Шаблони за резервация щракнете върху Преглед точно до шаблона: Основен

 1. В секцията Прикачени файлове вече е отметната опцията товародателят и превозвачът да добавят прикачени файлове.

Активиране на прикачени файлове в шаблон за резервация

Когато създавате нов шаблон за резервация, трябва сами да зададете опцията за добавяне на прикачени файлове.

 1. Отидете в модул Графици, щракнете върху вашия аватар и изберете Настройки.

 1. В прозореца с настройки изберете раздел Графици и Шаблони за резервации. Щракнете върху Добавяне на шаблон.

 1. Попълнете подробностите за резервацията. В раздел Прикачени файлове можете да изберете:
 • опции както за товародателя, така и за превозвача за добавяне на прикачени файлове,
 • опцията само товародателя да добавя прикачени файлове,
 • опцията само превозвачът да добавя прикачени файлове.

Прикачените файлове в шаблоните могат да бъдат активирани само като незадължителни.

Щракнете върху Запазване на шаблона за резервация, след като попълните шаблона.

Добавяне на прикачени файлове към резервациите

При добавяне или редактиране на резервация могат да се качват прикачени файлове.

Пример – когато и товародателят, и превозвачът могат да добавят прикачени файлове

 1. В графика изберете свободна дата и щракнете върху нея, за да добавите резервация.
 1. В прозореца за добавяне на резервация секцията с прикачени файлове се намира най-долу. За да добавите прикачени файлове, плъзнете файлове или изберете щракване.

 1. Качените файлове могат да бъдат намерени в долната част на прозореца. Щракнете върху Запазване.
Можете да добавите повече от 1 файл. Общият размер на файловете не трябва да надвишава 30 MB.
Всички файлови разширения се поддържат.
Прикачените файлове са сортирани от най-новите към най-старите.

 1. Кликнете върху добавената резервация, за да видите подробностите за нея. Изберете раздел Прикачени файлове.

Качените файлове могат да бъдат намерени в секцията Прикачени файлове на товародателя (вашата фирма). Можете да ги изтеглите, като щракнете върху символа със стрелка.

Резервацията беше изпратена до превозвача, който също има възможност за добавяне на прикачени файлове.
Прикачените файлове, добавени от превозвача, се съхраняват в прозореца за резервация в раздела Прикачени файлове, в секцията Прикачени файлове на превозвача.

Когато само на спедитора е разрешено да добавя прикачени файлове в настройките на шаблон за резервация, превозвачът може да вижда и изтегля вашите прикачени файлове, но не му е позволено да добавя свои собствени.
По същия начин, ако разрешите само на превозвача да добавя прикачени файлове, можете да ги видите и изтеглите, но не можете да добавяте свои собствени прикачени файлове.

Добавяне на прикачени файлове при редактиране на резервация

Прикачени файлове могат да се добавят към резервацията, докато се редактира.

 1. В прозореца с подробности за резервацията изберете Повече и Редактиране на данни.

 1. В прозореца Редактиране на резервация можете да:
 • добавите прекачени файлове
 • изтеглите вашите прикачени файлове (като кликнете върху иконата със стрелка)
 • изтеглите прикачените файлове от превозвача (като кликнете върху иконата със стрелка)
 • изтриете вашите прикачени файлове (като кликнете върху иконата с кош)

При изтриване на файл се появява изскачащ прозорец за потвърждение на действието.

Ако възникнат проблеми при качването на файлове, ще бъдете уведомени със съобщение.

Добавяне на прикачени файлове във времеви интервал

 1. В модул Графици щракнете върху Повече и изберете: Добавяне на времеви интервал.

 1. Раздел Прикачени файлове може да бъде намерен в долната част на шаблона.
 1. След като прикачените файлове бъдат качени, щракнете върху Запиши.

 1. Прикачените файлове, които сте добавили, са достъпни в прозореца с подробности на резервацията в раздел Прикачени файлове.
  Ако превозвачът добави своите прикачени файлове, те се показват на същото място.

Когато щракнете върху името на файла, той се отваря в нов раздел на браузъра.


Колко полезен беше този материал?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)