Доклади - основна информация

Обновено 7/4/23 от Sylwia

Специални доклади е модул, изпълняван като допълнителна функционалност на платформата Trans.eu.

Докладите се генерират с помощта на алгоритми, които анализират анонимни данни от наличните товари, за да създадат актуална картина на пазарната ситуация и да предоставят инструмент за вземане на по-добри бизнес решения.

  • Данните, представени в докладите, се създават въз основа на вашите дейности в платформата Trans.eu, предимно в модул Товари. Това означава, че задължително условие за докладите е да имате достъп до Платформата и да я използвате активно.
  • Докладите се генерират за отделни потребители от фирмата, които имат активирана функционалност за доклади.
Достъпът до докладите се дава на потребител. Таксата за докладите зависи от броя на потребителите с достъп.
  • Броят на акаунтите с модул Специални доклади зависи от размера на абонамента. Срокът на договора е една година (12 месеца от датата на сключване).
  • Всеки доклад е с динамичен характер, което позволява на оторизирания потребител да проверява резултатите от него чрез филтриране на избраните данни.
  • Някои доклади имат опция за експортиране на предварително дефинирани данни (напр. доклад за списък с товари). Данните се актуализират редовно, веднъж на ден.
  • Информацията, представена в доклада, е достъпна само на английски език.
Скрийте основното меню на платформата от лявата страна, за да направите четенето на докладите по-удобно. Hide the main Platform menu on the left-hand side to make reading reports more comfortable.


Колко полезен беше този материал?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)