Срок на плащане при превоз

Обновено 31/10/23 от Jakub

За кого е тази функция?

  • Функцията е достъпна за всички потребители на платформата Trans.eu и CargoON

От тази статия ще научите как да:

  • зададете срок за плащане на даден товар
  • зададате срок на плащане в модул Товари

Срок на плащане - функционалност, чрез която страните по сделката съобщават времето за плащане на навлото.

Задайте срок за плащане за транспорта

Ако зададете срок на плащане по подразбиране, няма да е необходимо да попълвате това поле всеки път, когато добавяте товар чрез формуляра.

  1. Кликнете върху Добавете товар.

  1. Попълнете необходимите данни.

  1. Изберете място на публикуване на товара.

Опцията Условия на плащане е достъпна по-долу. От менюто можете да изберете:

  • Отложено с броя на дните. Броят е в диапазон от 1 до 360 дни. Зависи от пазара, на който е публикуван товарът.
  • Авансово плащане
  • Плащане при разтоварване

Срокът за плащане е задължително поле, без което не може да се публикува товар.

Информация за срока на плащане е видима също в раздел Детайли в прозореца за товара.

Настройки на срока на плащане в модул Товари

  1. Кликнете върху потребителския панел (иконата с вашите инициали или аватар) и изберете Настройки.

В раздел Товари можете да зададете настройки по подразбиране за срока на плащане.

След като бъдат дефинирани, товарите, добавени чрез формата, ще се отворят с настройките по подразбиране.


Колко полезен беше този материал?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)