Изчисляване на разходите на борсата за товари

Обновено 9/7/24 от Jakub

Как да се изчислят разходите по маршрут, като се има предвид подход

  • Кликнете върху реда за размяна на предложения - чекмеджето с оферти ще се отвори. Отидете в раздела „Маршрут“ и изберете Изчисляване разхода по маршрута

Въведете стойности за основния маршрут, подход при товарене и разтоварване

  • Избере валута
  • Посочете сумата в зависимост от избраната валута
  • Потвърдете избора си, като кликнете върху „Готово“. Ако искате да се върнете към изчисленията, изберете „Промяна на изчислението“
  • Ако използвате опцията за изчисляване на разходите и изберете като валута евро, системата ще запомни вашия избор и ще използва същата валута при следващото изчисление на разходите. Очевидно можете да направите промяна и да настроите валутата според вашите предпочитания.


Колко полезен беше този материал?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)