Функции в модул Контрагенти

Обновено 6/2/24 от Ania

В тази статия юе научите как да:

  • намирате информация за контрагент
  • създавате група от контрагенти

Търсене на информация за контрагент в платформа Trans.eu

  1. Отидете в модул Контрагенти и щракнете върху раздел Фирми. В полето за търсене въведете името, данъчния номер или TransID на фирмата, която търсите. Изберете компанията от списъка, за да видите повече подробности.
Вижте тази статия, за да научите как да добавите фирма към контрагенти и да създадете база данни с доверени фирми.
Запомнете! В тази област също има налични филтри.

Създаване на групи контрагенти

Потребителите на продуктовите линии TFF (за спедитори) и CargoON (за товародатели) могат да създават групи от доверени фирми, с които да работят. Можете да изберете критерии и превозвачи според вашите нужди и цели, напр. фирми за определен регион или тип каросерия.

Вижте тази статия, за да научите как да създавате групи контрагенти и да добавяте фирми към тях.


Колко полезен беше този материал?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)