Каросерия

Обновено 17/1/24 от Małgorzata

Новата платформа предлага възможност за използване на разширен метод за определяне на типа превозни средства, необходими за извършване на транспорт.

Публикуващият офертата може да посочи както типа каросерия, така и размера на превозното средство, необходимо за превоз на стоки.

Размерът на превозното средство се определя в Платформата като:

  • бус - малко превозно средство до 3,5 т;
  • соло - по-малко самостоятелно превозно средство с товароносимост над 3.5t, обикновено до 12 т;
  • полуремарке - комбинация от влекач и полуремарке; може да включва самостоятелен камион с товароносимост над 12 т, който също отговаря на изискванията за обема на товарното пространство;
  • ремарке - камион с ремарке (тандем)


Колко полезен беше този материал?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)