Видове каросерии

Обновено 11/8/21 от Ania

Новата платформа, за разлика от инсталационната версия, предлага възможност за използване на разширен метод за определяне на типа превозни средства, необходими за извършване на транспорта.

Публикуващият офертата има възможност да посочи както вида на каросерията, така и размера на превозното средство, необходимо за извършване на транспорта.

Размерът на превозното средство го определя като:

  • бус - малко превозно средство до 3.5 т
  • соло - по-малко самостоятелно превозно средство с товароносимост над 3,5 т, обикновено до 12 т;
  • камион - самостоятелно превозно средство с по-голяма товароносимост, обикновено над 12 т или композция от влекач и полуремаркета;
  • композиция - камион с ремарке;

Ако офертата е добавена в инсталационната версия, където не е възможно да се уточни размерът на превозното средство, а само вида на превозното средство, офертата на новата платформа ще покаже размер на превозното средство „НЯКAKЪВ“ и типа на превозно средство, посочено в офертата

напр. АВАРИЙНА КОЛА - в новата платформа размерът на превозното средство ще бъде маркиран като "НЯКАКЪВ", тип превозно средство "АВАРИЙНА КОЛА"

напр. САМОСВАЛ - в новата платформа размерът на превозното средство ще бъде маркиран като "КАМИОН", тип превозно средство "САМОСВАЛ"

Ново!
В инсталационната версия офертата е добавена с тип каросерия "Джъмбо" . Офертата в новата платформа ще показва размера на превозното средство "Двойно ремарке", превозно средство тип "Джъмбо"

По-долу е подробно описание на промените:

изключения:

Ако офертата е добавена в инсталационната версия и видът каросерия "БУС" е даден в новата платформа, офертата ще бъде показана с размер на превозното средство "BUS" с всички налични типшове каросерия за размер "БУС".

По-долу е подробно описание на промените:

  • Ако към офертата е добавена в инсталационна версия, за превозното средство тип „ДВОЙНО РЕМАРКЕ“, офертата ще бъде показана на новата платформа като размер на превозното средство „ДВОЙНО РЕМАРКЕ“ с всички налични типове каросерия за размера

По-долу е подробно описание на промените:

  • Ако офертата е добавена в инсталационната версия като "ИЗВЪНГАБАРИТЕН", офертата ще бъде показана в новата платформа с размер на превозното средство "КАМИОН", тип превозно средство "ДРУГ".

По-долу е подробно описание на промените:

  • Ако офертата е добавена в инсталационната версия като тип на каросерия „МЕБЕЛЕН“, в новата платформа ще бъде показана с размер „НЯКАКЪВ“, превозни средство тип „ДРУГО“.

По-долу е подробно описание на промените:

Ако размерът на превозното средство не е посочен в новата платформа, но типът превозно средство е въведен, напр. „ЩОРА“, офертата ще покаже тип „НЯКАКЪВ“ превозно средство, „ЩОРА


Колко полезен беше този материал?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)