(TFC) Товари за превозвача

В новата логистична платформа Trans.eu можете да търсите товари по начин, познат ви от по-старата версия, т.е. на борсата за товари. Но това не спира дотук. В модула за товарище намерите предложения…

Обновено 25/2/21 от Agata

(TFF) Получени товари на спедитора

Новата платформа Trans.eu е проектирана по такъв начин, че всяка от страните, участващи в транспорта, да използва ефективно инструмента. Оттук идва и разделянето модул Товари на два раздела, които по…

Обновено 19/3/21 от Ania

TfF Изпратени товари

Какво представлява модулът Изпратени товари? В този модул имате достъп до всички ваши оферти за транспорт. Един поглед е достатъчен, за да проверите на какъв етап е вашето предложение. Добавяне на но…

Обновено 27/11/20 от Ania

(TFS) Товари на товародателя

Какво представлява модул Товари? В този модул имате достъп до всички оферти за транспорт, издадени от вас. Един поглед е достатъчен, за да проверите на кой етап е вашето предложение. Добавяне на нов…

Обновено 12/3/21 от Ania

Възложете товар на себе си или на друг служител

Как работят картографирането на товари и филтрирането на хора? Когато добавя товари на новата платформа Trans.eu, потребителят автоматично става отговорно лице. След публикуването в списъка с товари,…

Обновено 18/5/21 от Agata

Падеж на плащане при превоз

Крайният срок за плащане е функционалност, която ви позволява да определите кога се съгласявате да извършите плащане на превозвача за товарен превоз. Как да определя срока на плащане за товарен прево…

Обновено 25/2/21 от Szczepan

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)