Управление на изпратени товари

От тази статия ще научите: - какви са видовете товари, - как да управлявате публикуваните товари - как да филтрирате и сортирате товари, - как да преговаряме за публикувани товари, - как да добавяте вътрешни бележки към товарите.

Обновено 17/5/24 от Jakub

Архивиране на товари

Преместването на товари в Архив поддържа основния списък с товари в ред. Списъкът става много по-ясен и лесен за разглеждане.

Обновено 16/7/24 от Jakub

Срок на плащане при превоз

От тази статия ще научите как да: - зададете срок за плащане на даден товар - зададате срок на плащане в модул Товари

Обновено 9/7/24 от Jakub

Импортиране на товари от CSV файл

Научете как да добавите CSV файл в платформа Trans.eu

Обновено 24/6/24 от Jakub

Шаблони с товари

От тази статия ще научите как да: - създатете шаблон за товар - използвате създадения шаблон - изтривате шаблон за товар

Обновено 8/7/24 от Jakub

Форми на разплащане

От тази статия ще научите как да добавите оферта за товар с плащане на тон и оферта за товар с плащане по тарифа.

Обновено 9/7/24 от Ania

Групови операции с товари

От тази статия ще научите: - какви групови операции могат да се извършват в разделите Изпратени и Получени - какви групови операции могат да бъдат извършени в зависимост от статуса на товара

Обновено 10/7/24 от Jakub

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)