Операции с получени товари

Вие сте товародател? Научете как да обработвате получените товари, както и да провеждате и наблюдавате преговорите в модул Получени товари.

Обновено 15/6/22 от Diana

Проследяване на изпратените товари

Товародател ли сте? Научете как да управлявате публикувани товари. В модула Товари ще можете да управлявате преговорите, както и да следите хода на входящите ценови предложения от контрагенти.

Обновено 9/5/22 от Diana

Архивиране на товари

Преместването на товари в Архив поддържа основния списък с товари в ред. Списъкът става много по-ясен и лесен за разглеждане.

Обновено 9/5/22 от Anna

Падеж на плащане при превоз

Крайният срок за плащане е функционалност, която ви позволява да определите кога се съгласявате да извършите плащане на превозвача за товарен превоз. Как да определя срока на плащане за товарен прево…

Обновено 8/12/21 от Szczepan

Импортиране на товари от CSV файл

Научете как да добавите CSV файл в платформа Trans.eu

Обновено 9/5/22 от Anna

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)