(TFC) Товари на превозвача

Какви оферти можете да намерите в списъка с товари? В модул Товари ще намерите разнообразни оферти за товари. В зависимост от вида на товара можете да приемете, отхвърлите или договорите офертата: Се…

Обновено 30/11/20 от Agata

(TFF) Получени товари на спедитора

Какво представлява модулът Получени товари? Получени товари е мястото, където договаряте оферти както с товародателите, така и с превозвачите. Управление на получен товар. Работата с товара е интуити…

Обновено 27/11/20 от Ania

TfF Изпратени товари

Какво представлява модулът Изпратени товари? В този модул имате достъп до всички ваши оферти за транспорт. Един поглед е достатъчен, за да проверите на какъв етап е вашето предложение. Добавяне на но…

Обновено 27/11/20 от Ania

(TFS) Товари на товародателя

Какво представлява модул Товари? В този модул имате достъп до всички оферти за транспорт, издадени от вас. Един поглед е достатъчен, за да проверите на кой етап е вашето предложение. Добавяне на нов…

Обновено 27/11/20 от Ania

Възложете товар на себе си или на друг служител

Как работят картографирането на товари и филтрирането на хора? Когато добавя товари на новата платформа Trans.eu, потребителят автоматично става отговорно лице. След публикуването в списъка с товари,…

Обновено 27/11/20 от Ania

Архивиране на товари

Преместването на товари в Архив ви позволява да поддържате ред в основния списък с товари. Списъкът веднага става по-ясен и по-лесен за разглеждане. Ненужните оферти се прехвърлят в Архив - без прите…

Обновено 27/11/20 от Ania

Падеж на плащане при превоз

Крайният срок за плащане е функционалност, която ви позволява да определите кога се съгласявате да извършите плащане на превозвача за товарен превоз. Как да определя срока на плащане за товарен прево…

Обновено 27/11/20 от Szczepan

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)