Операции с получени товари

Вие сте товародател? Научете как да обработвате получените товари, както и да провеждате и наблюдавате преговорите в модул Получени товари.

Обновено 2/8/22 от Diana

Проследяване на изпратените товари

Товародател ли сте? Научете как да управлявате публикувани товари. В модула Товари ще можете да управлявате преговорите, както и да следите хода на входящите ценови предложения от контрагенти.

Обновено 24/10/22 от Diana

Архивиране на товари

Преместването на товари в Архив поддържа основния списък с товари в ред. Списъкът става много по-ясен и лесен за разглеждане.

Обновено 2/8/22 от Anna

Падеж на плащане при превоз

Крайният срок за плащане е функционалност, която ви позволява да определите кога се съгласявате да извършите плащане на превозвача за товарен превоз. Как да определя срока на плащане за товарен прево…

Обновено 2/8/22 от Szczepan

Импортиране на товари от CSV файл

Научете как да добавите CSV файл в платформа Trans.eu

Обновено 21/10/22 от Anna

Групови операции с товари

От тази статия ще научите: - какви групови операции могат да се извършват в разделите Изпратени и Получени - какви групови операции могат да бъдат извършени в зависимост от статуса на товара

Обновено 23/11/22 от Jakub

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)