Функции на модул Постоянни маршрути

От тази статия ще научите: разликите между модулите Постоянни маршрути. как да навигирате в модулите. как да проверите подробностите за даден постоянен маршрут. Знаете ли, че... Постоянни маршрути е…

Обновено 21/2/24 от Ania

Изпращане на оферта за постоянен маршрут до превозвачи

Използвайте модул Постоянни маршрути с превозвачи за изпращане на предложения и сключване на договори с превозвачи по постоянни маршрути за транспортни поръчки.

Обновено 5/4/24 от Ania

Редактиране на постоянен маршрут

Научете как да редактирате съществуващ постоянен маршрут и какво да правите, когато превозвач отхвърли условията по даден постоянен маршрут.

Обновено 21/2/24 от Ania

Настройки на цена/тарифа по постоянните маршрути

Научете с какви опции разполагате, когато задавате фиксирана маршрутна тарифа/цена, докато преговаряте с превозвачи, как да използвате ценоразписа за палети и как да активирате автоматичното приемане след време.

Обновено 12/2/24 от Ania

Ценообразуване за нов постоянен маршрут от страна на превозвача

Научете как да образувате цена за оферта за постоянен маршрут, изпратена до вас от товародател, и как да проверите историята на преговорите на цената.

Обновено 12/2/24 от Ania

Приемане на постоянен маршрут от превозвача

Научете как да приемете условията за постоянен маршрут като превозвач и как товародателят ще бъде информиран, че условията са приети.

Обновено 21/2/24 от Ania

Отхвърляне на оферта за постоянен маршрут

Научете как превозвачът може да отхвърли оферта за постоянен маршрут, как възложителят може да промени предложените условия на отхвърлена оферта и как възложителят може да отхвърли ценовото предложение на превозвача.

Обновено 12/2/24 от Ania

Постоянни маршрути с товародатели

Научете как да получите оферта за фиксиран маршрут и как да се справите с нея.

Обновено 18/3/24 от Ania

Определяне на отговорно лице за постоянен маршрут

Вижте как да назначите, редактирате или изтриете лицето, отговорно за постояненмаршрут. Управлявайте известията, които получават.

Обновено 21/2/24 от Ania

Методи на балансиране

В тази статия ще научите какви са методите на балансиране на заявките в постоянния маршрут и как работят.

Обновено 21/2/24 от Ania

Търсене, филтриране и архивиране на постоянни маршрути

Научете как да търсите постоянни маршрути, да филтрирате и редактирате няколко избрани посотянни маршрута едновременно.

Обновено 21/2/24 от Ania

Публикуване на оферта за товар по постоянен маршрут

Научете как да публикувате товари по постоянен маршрут и какво представляват последователни и разширяващи се публикации.

Обновено 12/2/24 от Ania

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)