Изпращане на оферта за постоянен маршрут до превозвачи

Обновено 13/5/24 от Ania

Използвайте модул Постоянни маршрути с превозвачи за изпращане на предложения и сключване на договори за транспорт с превозвачи по постоянни маршрути.

От тази статия ще научите как да:

 • изпратите нова оферта за постоянен маршрут до избрани превозвачи
 • изпратите нова заявка до надежден превозвачи

Създаване на ново предложение за постоянен маршрут

 1. За да създадете постоянен маршрут за контрагенти, изберете модул Постоянни маршрути с превозвачи и щракнете върху бутона Добави маршрут.

 1. Попълнете формуляра за добавяне на нов маршрут:
 • Попълнете необходимата информация: име на постоянен маршрут, място за товарене и разтоварване, капацитет

 • попълнете информацията относно изискванията за превозното средство и характеристиките на товара (щракнете върху ПОКАЖИ ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ/СКРИВАНЕ НА ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ)

 1. Щракнете върху бутона Добави условия с превозвача, за да продължите към следващата стъпка.
 2. Попълнете информацията във формуляра:
 • изберете превозвач от списъка с превозвачи

Можете да изберете повече от един превозвач от списъка с контрагенти. На всички тези превозвачи ще бъдат предложени еднакви условия за постоянния маршрут.

Добавете превозвача към списъка с вашите контрагенти, за да им изпратите предложения за постоянен маршрут. Научете как да направите това.

 • след това за всяка избрана фирма можете да посочите лице за контакт, с което да обсъдите предложените условия за постоянния маршрут.

Знаете ли, че...
Лице за конта
кт е потребител от транспортната фирма, избран да получава известия за събития, свързани с този маршрут. Ако не посочите лице за контакт, всички потребители от съответната транспортна фирма ще получат известия.

 1. Дефинирайте условията на постоянни маршрут:
 • въведете вашия референтен номер, задайте фиксирана цена или тарифа на километър, дата на плащане за предоставената услуга, продължителност на условията за сътрудничество

 • изберете вида на планираната пратка (задължително, очаквано, не повече от), за да позволите възможността за подробно транспортно планиране

 • като щракнете върху ДОБАВЯНЕ НА ДРУГА ПРАТКА, можете да зададете датите на транспортиране и планирания брой пратки
 • ако изберете опцията Автоматично изпращане на поръчка, потвърдената поръчка ще бъде създадена автоматично, когато контрагентът приеме товара.

 1. Когато всички полета са попълнени, щракнете върху бутона Изпрати до превозвач
 2. Можете също така да поставите отметка на Добавяне на друг превозвач към маршрута, за да отворите веднага друг формуляр за настройка на условията за сътрудничество със следващия превозвач.

Използвайте тази опция, ако искате да добавите друг превозвач към договарянето на постоянен маршрут, но при условия, различни от добавените по-рано.

 1. След публикуването ще видите обобщен прозорец със списъка на избраните превозвачи и статуса на изпратената оферта за постоянен маршрут.

 1. Създаденият от вас постоянен маршрут автоматично се премества в раздела В процес на договаряне. Статусът на очакване означава, че предложението за постоянен маршрут е изпратено до превозвача, който може да приеме, премахне или отхвърли предложените условия след преглед на всички подробности.


Колко полезен беше този материал?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)