Оценки в списъка с оферти на борсата

В новата платформа можете да проверите оценките на фирмата и месечната тенденция директно от списъка с оферти на борсата. Бърз достъп до оценките на фирмата. В реда с офертата в самата борса, след пр…

Обновено 4/8/21 от Ania

(TFC) Оценки на превозвача

Възможността за оценка на контрагента след извършване на услугата е инструмент, който допринася за повишаване сигурността на сделките, сключени на борсата за товари и превозни средства. Благодарение…

Обновено 14/9/21 от Ania

(TFF) Оценки на спедитора

Възможността за оценка на контрагента след извършване на услугата е инструмент, който допринася за повишаване сигурността на сделките, сключени на борсата за товари и превозни средства. Благодарение…

Обновено 2/8/21 от Ania

(TFS) Оценки на товародателя

Възможността за оценка на контрагента след извършване на услугата е инструмент, който допринася за повишаване сигурността на сделките, сключени на борсата за товари и превозни средства. Благодарение…

Обновено 2/8/21 от Ania

Препоръки

За да подкрепим доверието създадохме възможност за изпращане на молба за препоръка и издаване на такава. Модул "Оценки" ви позволява да : помолите вашите контрагенти за препоръка. съставите препоръка…

Обновено 16/9/21 от Betina Jones

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)