Възможност за ръчно маркиране на изпълнена операция в точка от маршрута

Обновено 6/2/24 от Ania

Функцията е подготвена за нуждите на избрани спедиторски фирми, които въпреки усилията си не успяват да включат своите превозвачи в процеса на мониторинг и следователно трябва да докладват за изпълнението на задачите си на своите клиенти.

Функцията е достъпна за ограничена група фирми.
Поради ограничения обхват на тази функция, активирането й не е общодостъпно - тя изисква всеки път действия от страна на екипите за разработка.

Как да го направите в Платформата?

  • Изберете модул "Мониторинг" от менюто вляво
  • отидете на раздел Активен
  • изберете задача от списъка
  • отидете на раздел Маршрут
  • опцията за маркиране като завършено е достъпна до мястото на товарене

  • операцията ще бъде маркирана като завършена от оператора с бележка, че уведомяването е извършено ръчно в раздела за събития

  • опцията за маркиране като завършено е достъпна и при мястото на разтоварване

  • ще има потвърждение, че операцията е отбелязана като завършена от оператора с бележка, че е това е извършено ръчно

  • статусът на задачата ще се промени на завършена и точно както другите задачи ще бъде архивирана 24 часа след завършването


Колко полезен беше този материал?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)