(TFF) Мониторинг на спедитора

Обновено 12/2/24 от Ania

Мониторингът на камиони се превърна в норма. Това не само позволява по -голям контрол върху превозното средство и водача, но също така подобрява сътрудничеството с изпълнителя. По този начин в новата платформа Trans.eu има нов модул, който предлага ефективно споделяне на информация за превозното средство, превозващо товар.

Използвайки платформата, вашият изпращач може да поиска от вас да осигурите мониторинг на товара, за да проследявате непрекъснато транспортния маршрут. Той също така ще изпрати задача за наблюдение до превозвача.

Не забравяйте, че за да се възползвате напълно от възможностите, предлагани от модула за мониторинг, трябва профилът ви в платформата да съдържа пълна информация за вашия автопарк, да бъдат създадени акаунти за шофьори, и да сте инсталирали приложението TransTask на мобилните телефони на шофьорите.
  1. Отидете на модула за GPS мониторинг и изберете нов раздел.

  1. Запознайте се с детайлите на задачата и вземете решение. Задачата може да бъде приета или отхвърлена.

За да отхвърлите задачата, предоставете на поръчателя причина за това решение.

Задачата ще бъде преместена в раздела Архив и вашият изпълнител ще получи отговор.

Ако приемете задачата, имате три възможни възможности за изпълнение :

  • Възлагане на съществуващ мониторинг- ако са изпълнени условията и вие като спедитор ще изпълните задачата, получена от изпращача като транспорт, комбиниран с друг товар, изберете тази опция. Водачът ще получи известие за необходимостта от извършване на допълнителни операции.
Не забравяйте, че времевата рамка на отделните задачи трябва да позволява съвместното им изпълнение.
  • Възлагане на моя превозвач- изберете друга компания, която ще изпълнява задачата от ваше име. Компанията ще трябва да потвърди приемането на задачата;
  • Избор от моя автопарк- изпълнете задачата сами, като назначите от вашите превозни средства и водачи.
  1. Попълнете данните и потвърдете приемането на задачата.

Ако изберете опцията за мобилна телематика, изберете доставчик от списъка, влезте и изберете превозно средство.

Ако телематика от вашия доставчик липсва в списъка, моля, свържете се с нашата служба за обслужване на клиенти.

Телематичният сигнал от устройства, свързани със задачата, ще бъде споделен с поръчващия 30 минути преди изпълнението му.

Отсега нататък вашата поръчка ще получава цялата информация за транспортните състояния и местоположението на превозното средство.

Ако по маршрута се случи нещо неочаквано, водачът може да информира превозвача за този факт, като използва приложението TransTask. Ще получавате сигнали с кратко описание на събитието, както и информация за очаквано забавяне. Даден сигнал може да бъде заглушен в системата.

Използвайки приложението, водачът потвърждава, че пристига на място за разтоварване и изпълнява задачата. Статусът на мониторинга се променя на Завършен.

Как да създадете задача за мониторинг?

Отидете в Модул GPS Мониторинг и отворете Нов раздел.

След като офертата е приета, в списъка ще намерите нова задача, която можете да изпратите на превозвача. Когато одобрява задачата за мониторинг, той попълва подробности, напр. име на шофьора, информация за превозното средство. От този момент ще бъдете в течение с това, което се случва с вашия товар.

В модул Мониторинг, в раздел Активен, ще намерите информация за хода на задачата. Мониторингът ще стартира 30 мин преди товарене.

Информация от мониторинга

Ако се случи нещо неочаквано по маршрута, ще получите сигнал, съдържащ описание на инцидента и информация за очакваното забавяне. Можете да видите подробен списък на събитията в отделен прозорец. Там ще намерите информация за всяка дейност, свързана с изпълнението на транспорта.

Сигналът се изключва, когато превозното средства навлезе в зона за разтоварване и:

  1. след напускане на последната работна зона;
  2. 30 минути след влизането в последната зона на работа, ако превозното средство не е напуснало;
  3. 24 часа след последната планирана стъпка, ако превозното средство не се е появило в последната транзитна зона.

Тогава задачата за мониторинг променя статуса си на Завършен.

Благодарение на възможността да наблюдава товара, вашият контрагент има бърз достъп до актуална информация за случващото се с товара.

Благодарение на възможността да наблюдавате товара, ще бъдете постоянно информирани за статуса на транспорта.

Допълнително

Ако действате като изпращач -прочетете тази статия

Ако действате като превозвач -прочетете тази статия


Колко полезен беше този материал?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)