Приемане на постоянен маршрут от превозвача

Обновено 21/2/24 от Ania

От тази статия ще научите как да:

  • приема предложение за фиксиран маршрут - като превозвач
  • разберете, че превозвачът е приел вашето предложение за фиксиран маршрут

Приемане на условията на постоянния маршрут

Като превозвач можете да намерите предложения с условия за постоянен маршрут в модул Постоянни маршрути с товародатели, в раздела В процес на договаряне. Ако офертата е с цена, предложена от възложителя - можете да я приемете веднага.

Има два начина да приемете предложение с условия за постоянен маршрут:

  1. Ако товародателят е посочил цена/тарифа, можете да приемете условията в изгледа на списъка, като щракнете върху бутона Приемам.
Не виждате бутона за приемане на оферта за постоянен маршрут? Проверете статуса. За статусите: Приемам или преговарям и Предложи цена, трябва да кликнете върху офертата и в прозореца за договаряне да приемете или договарите цената.
  1. Щракнете върху избрания постоянен маршрут и отворете детайлния изглед на предложението за фиксиран маршрут. След това щракнете върху бутона Приеми.

Известия за приемане на предложението за постоянен маршрут от превозвача

Както научихте от статията за настройките за цена/тарифа за постоянен маршрут, можете да изпратите на превозвача предложение за постоянен маршрут с различни опции за ценообразуване за вашата оферта. В зависимост от тези настройки превозвачът може да приеме вашата оферта или да ви изпрати контраоферта за цената/тарифата.

Ще ви информираме за приетата оферта:

  • с известие при иконата на камбанка
  • с преместване на офертата в раздел Активни или Очакващи в детайлния изглед на постоянния маршрут
Разделът Очакващи съдържа оферти за постоянни маршрути с условия, които все още не са влезли в сила и не са активни.
  • със статус: Офертата е приета в детайлния изглед на дадена оферта (отидете до този изглед, като щракнете върху известието)


Колко полезен беше този материал?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)