Достъп до данни в телематични системи

Обновено 13/2/24 от Małgorzata

Когато добавяте външна телематика, можете да управлявате данните за достъп до телематичната система.

Добавяне / редактиране на данни за достъп до телематичната система
  1. Отидете на модул Автопарк и изберете превозно средство, за което искате да добавите телематичната система.

  1. В детайлите за превозното средство изберете Добави телематика.
  1. Потърсете или изберете доставчик на телематика от списъка. След като щракнете върху бутона Използвайте, ще бъдете пренасочени към панела за вход.
Ако искате да научите повече за доставчика на телематика, щракнете върху бутона Информация.
  1. Ако искате да:
  • Добавите данни за достъп
  • изберете връзката Добавете нов акаунт към външна телематика и въведете данните си за достъп (потребителско име и парола)
  • Редактирате данни:
  • Щракнете върху бутона за редактиране, за да промените данните за достъп.
  1. Въведете правилни данни за вход.
  2. Запазете и продължете.
Премахване на потребителския достъп от телематичната система

В прозореца Влезте във външна телематика можете да изтриете потребителския си акаунт. Изберете иконата с кръст, за да започнете процеса на изтриване на потребителския акаунт.

Смяна на доставчик на телематични системи

В прозореца Влезте във външна телематика можете да промените доставчика на телематична система.

Избирането на Сменете доставчика ще ви върне към прозореца за избор на телематична система.


Колко полезен беше този материал?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)