(TFC) Мониторинг на превозвача

Научете как работи мониторинга на превозното средство, какви правила следва и какво трябва да знаете като превозвач, преди да започнете процеса на мониторинг.

Обновено 3/4/23 от Szczepan

(TFF) Мониторинг на спедитора

Научете как работи мониторинга на превозното средство, какви правила следва и какво трябва да знаете като спедитор, преди да започнете процеса.

Обновено 22/8/23 от Szczepan

(CargoON) Мониторинг на товародателя

Научете как работи мониторинга на превозното средство, какви правила следва и какво трябва да знаете като товародател, преди да започнете процеса.

Обновено 22/8/23 от Sylwia

Възможност за ръчно маркиране на изпълнена операция в точка от маршрута

Научете как да маркирате ръчно завършването на операция в избрана точка от маршрута. Тази функция се активира за избрани спедиторски компании, които не могат да се интегрират с TMS по технически причини.

Обновено 27/3/23 от Szczepan

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)