(TFC) Мониторинг на превозвача

Обновено 26/10/21 от Ania

Как работи мониторингът за превозвачи?

Използвайки платформата, товародателят може да ви помоли да осигурите непрекъснато проследяване на маршрута и статуса на изпълнение на транспорта. В такъв случай ще получите задача за мониторинг. За да се възползвате напълно от възможностите, предлагани от модул Мониторинг, изпълнете следните стъпки: 

  1. попълнете информация за вашия автопарк (в модул Aвтопарк),
  2. създайте акаунти за шофьори (в първата опция в раздел Моят акаунт),
  3. инсталирайте приложение TransTask на телефоните на шофьорите.

Приемане задачата за мониторинг стъпка по стъпка:

  1. отидете в Модул Мониторинг,
  2. изберете Нов раздел,
  3. запознайте се с детайлите по задачата,
  4. приемете или откажете.

Ако отхвърлите задачата за мониторинг, моля, споделете причината с клиента. Задачата ще отиде в раздел Архив и вашият контрагент ще получи отговор.

Ако нямате съмнения, приемете задачата, попълнете данните и потвърдете приемането. Когато проверите опцията за мобилна телематика, изберете доставчик от списъка, влезте и изберете превозното средство. Ако вашият доставчик на телематика не е в списъка, моля, свържете се с Обслужване на клиенти.

Принципи на мониторинга

Телематичният сигнал от устройства, свързани със задачата, ще бъде на разположение на клиента 30 минути преди стартиране изпълнението. Оттук нататък контрагентът непрекъснато ще получава информация за статуса на изпълнение на транспорта и местоположението на превозното средство. Подробен списък на събитията можете да намерите в модула за Мониторинг.

Ако се случи нещо непредвидено по маршрута, вашият шофьор може да ви изпрати информация чрез приложението Trans Task. Ще получите сигнал, съдържащ описание на събитието и информация за предвиденото от шофьора забавяне, което можете да прекратите в системата. Посредством приложението, шофьорът ще потвърди също така разтоварване, както и завършване изпълнението на транспорта. Тогава статуса на мониторинга ще се промени на Завършена.

Споделянето на данни за местоположението в задача се прекъсва (спира), когато превозното средство влиза в разтоварна зона, както и:

  1. след напускане на последната операционна зона;
  2. 30 минути след влизането в последната зона на работа, ако превозното средство не е напуснало;
  3. 24 часа след последната планирана стъпка, ако превозното средство не се е появило в последната транзитна зона.

Тогава задачата за мониторинг променя статуса си на Завършена.

Благодарение на възможността да наблюдава товара, вашият контрагент има бърз достъп до актуална информация за случващото се с товара.


Колко полезен беше този материал?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)