Определяне на отговорно лице за постоянен маршрут

Обновено 21/2/24 от Ania

От тази статия ще научите как да:

  • определите отговорно лице за постоянен маршрут
  • промените отговорното лице
  • управлявате известията, получени от отговорното лице

При договаряне на условията по постоянния маршрут с контрагент можете да назначите отговорно лице за маршрута.

Отговорните лица от вашата фирма получават известия за всички събития по маршрута и са определени да се свързват с товародателя.

Знаете ли каква е разликата между лице за контакт и отговорно лице? Лицето за контакт за превозвача е лицето от страната на товародателя, което е създало предложение за постоянен маршрут. Товародателят може да посочи и лице за контакт от транспортната фирма. Не е необходимо лицето за контакт да е лицето, отговорно за постоянния маршрут.

Отговорното лице се определя по два начина:

  1. Автоматично, когато потребителят на вашата фирма изпрати ценово предложение - потребителят, който изпрати предложение за постоянен маршрут, автоматично се определя като лице, отговорно за този постоянен маршрут.
  2. Ръчно от вашия потребителя на вашата фирма - можете ръчно да назначите служител като лице за контакт по всяко време.

Определяне на отговорно лице

Ако желаете сами да назначите или промените отговорното лице, можете да направите това в модул Постоянни маршрути с товародатели, в раздел Активен или В процес на договаряне.

Намерете колоната ОТГОВОРНИ ЛИЦА. Кликнете върху полето до постоянния маршрут, за който искате да определите отговорно лице.

След това изберете едно или повече лица от списъка, които искате да определите като отговорни за постоянния маршрут.

Промяна или изтриване на отговорно лице

За да направите това, просто премахнете отметката от лицата, които искате да замените, в падащия списък и изберете друг служител на тяхно място.

Задръжте курсора на мишката върху определеното лице и щракнете (ще се появи икона на молив, която показва, че може да се редактира).

След това в разширения списък променете настройките - махнете отметката от служителите, които искате да замените, и изберете тези, които да назначите като отговорни.

Промени могат да се правят и в изгледа с подробности за постоянния маршрут. Отидете в раздел Отговорни лица. Тук можете да изтриете служители и да добавите ново отговорно лице на тяхно място (като щракнете върху бутона ДОБАВЯНЕ НА ОТГОВОРНО ЛИЦЕ).

Управление на известия за отговорни лица

Можете да посочите как отговорните лица ще бъдат информирани за промени в постоянни маршрут. За да направите това, щракнете върху дадения маршрут в списъка и отворете раздел Отговорни лица в изгледа с подробности.

До имената на определените отговорни лица активирайте или деактивирайте известията в: месинджър, имейл, браузър или платформа. Всички лица, отговорни за определен маршрут, ще получават известия за постоянен маршрут според техните настройки.


Колко полезен беше този материал?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)