История на маршрутите на превозното средство и задачи за мониторинг

Обновено 26/6/24 от Małgorzata

Благодарение на услугата за регистрация на данни за местоположението на превозното средство и благодарение на изпълняваните задачи за мониторинг, служителите на вашата фирма имат достъп до историческите маршрути на превозното средство (за целия период, през който регистрираното превозно средство е свързано с активно телематично устройство), както и до задачите за мониторинг, изпълнявани от избраното превозно средство.

Проверете как работи историята на маршрутите в платформата:

 • изберете модул Автопарк в менюто отляво
 • изберете превозно средство от списъка и кликнете върху маркера, за да отидете на преглед върху картата

 • в историята изберете датата на пътуванията, които ви интересуват
 • потвърдете избора си със зеления бутон Покажи

 • имате две опции:
 1. всички
 • подробна информация е налична в списъка
 • изберете датата или часа, които ви интересуват
 • картата ще покаже маршрута, който е преминал вашият водач, отделни позиции съответстват на интервалите от време, през които е бил наличен сигналът от устройството
 • картата показва прекъсвания в представения маршрут поради липса на информация за местоположението, напр. поради временната загуба на сигнала за местоположение

 1. задачи за мониторинг
 • кликнете върху реда със задачата, за да видите подробна информация
 • маршрутът, изминат от вашия шофьор, ще бъде показан на картата
 • от списъка можете да изберете определен период от време, за да видите историята на маршрута

 • освен това оттук можете да видите детайлите на задачата


Колко полезен беше този материал?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)