(CargoON) Мониторинг на товародателя

Обновено 12/2/24 от Ania

Мониторингът на камиони се превърна в норма. Информацията за това кога точно стоките ще бъдат доставени до мястото за разтоварване може да бъде от голямо значение за изпращача. По този начин в новата платформа Trans.eu има модул, който ви позволява да поискате от изпълнителя да осигури мониторинг.

Като поръчител можете да изискате мониторинг на товарите от вашите подизпълнители и от сега нататък можете да проверявате какво се случва по маршрута директно в Платформата.

Как да създадете задача за мониторинг?

По -долу са представени три възможности:

 1. Задача за мониторинг може да бъде създадена ръчно - описание как да направите това:
 • Изберете модул GPS Мониторинг от менюто на платформата в ляво
 • Изберете зеления бутон „Създайте нов
 • Попълнете формуляра
 • Използвайте зеления бутон „Запазете мониторинга “, изпратете го на превозвача и изчакайте решение

 1. Мониторинг задача като изискване в заявката:
 • Aко товарът е приет заедно с изпълнителя на Платформата, заявката е създадена автоматично, намерете я в менюто на платформата -Заявки и изберете раздел Текущ
 • Изберете заявката, за която ще създавате мониторинг задача като кликнете върху нея . Натиснете зеленият бутон Добавете условия по заявката
 • Попълнете данните в нея и маркирайте в сектор Provision of the carrier's GPS signal опцията I absolutely require
 • Изберете зеления бутон „Изпратете за приемане“ и изчакайте решението на превозвача (приемането от страна на превозвача на поръчка с маркирано изискване за наблюдение автоматично кара превозвача да приеме задачата за наблюдение)

 1. Задача за мониторинг след приемане на товар:
 • Изберете модул GPS Мониторинг от менюто на платформата в ляво
 • Отидете на раздел Нов
 • Ако товарът е приет, ще намерите нова задача в списъка. Кликнете върху нея и изберете зеления бутон - изпратете на превозвача

 • След като задачата за мониторинг е изпратена до превозвача, състоянието й се променя „В очакване на отговор

 • Ако превозвачът отхвърли задачата за мониторинг, тя променя своя статус на "Отхвърлена" . Като щракнете върху реда на задачите, можете да видите причината, добавена от превозвача

 • Статус "Готов" означава, че вашият превозвач е приел задачата за мониторинг и е попълнил необходимите данни
 • Като кликнете върху задачата можете да видите датата и часа на стартиране на мониторинга

 • Телематичният сигнал от устройството, свързано със задачата, ще бъде достъпен 30 минути преди началото му (времето е посочено в настройките за мониторинг на компанията и може да бъде зададено за всяка мониторинг задача поотделно)
 • Отидете в раздел Активен и ще видите новия статус на задачата: „По трасето
 • Кликнете върху реда на задачата, за да видите подробната информация

Информация относно задачата за мониторинг

Ако по маршрута се случи нещо неочаквано, ще получите сигнал, описващ събитието, както и информация за очаквано закъснение. Подробният списък на събитията може да бъде проследен в нов прозорец. Той представя информация за всяка дейност, свързана с превоза.

 • Предупреждението включва описание на събитието, както и информация за закъснение, очаквано от водача
 • Даден сигнал може да бъде маркиран като прочетен с помощта на оранжевата точка

Използвайки приложението, водачът може да потвърди:

 • Пристигане в зоната за товарене и разтоварване - заедно с известие за извършена операция ще получите информация за часа на уведомяване и местоположението на мястото, от което е изпратен докладът

 • Когато задачата е завършена, статусът й се променя на Завършен и тя се премества в раздел Архив

Системата ще прекрати задачата за мониторинг и ще спре да споделя данни за местоположението на устройството, използвано за наблюдение на транспорта, когато:

 • Превозното средство влиза в последната планирана зона за разтоварване и ще остане там за определен период от време (30 минути) или когато тръгне преди това време
 • 24 часа след планираното завършване на операцията в последната зона на разтоварване, системата въз основа на данните за местоположението не открива превозното средство в тази зона, продължителността на наблюдението се удължава автоматично с очакваното време на закъснение, докладвано от шофьорът
 • Завършената задача за мониторинг се премества в раздел Архив и винаги можете да видите хода й там

Благодарение на възможността за наблюдение на товари, изпращачът има бърз достъп до актуална информация за това, което се случва с товара и ще бъде информиран за евентуални забавяния при изпълнението му.


Колко полезен беше този материал?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)