Търсене на оферти за превозни средства в Loads2GO!

В раздел Борса за превозни средства, можете да видите офертите за свободни превозни средства, публикувани в платформата Trans.eu. Филтриране на оферти за превозни средства. Използване на филтри, дефи…

Обновено 17/8/21 от Lange

Филтриране на оферти за товари в Loads2Go!

След като влезете в приложението, можете да настроите търсенето на оферти по критерии, които ви интересуват или да използвате тези, дефинирани в Платформата. Можете да зададете филтри отделно за част…

Обновено 17/8/21 от Agata

(TFC - Превозвач) Преговори и приемане на оферта в Loads2Go!

В раздел Оферти в процес на преговори ще откриете всички оферти (борса за товари и частни): в преговори. приети. архивни, т.е. всички след датата на товарени и откани. В зависимост от типа на публику…

Обновено 15/9/21 от Agata

Добавяне на оферта за товар в Loads2GO!

Как мога да добавя оферта за товар? Кликнете върху трите точки в основното меню долу на екрана. Изберите Добави оферта за товар. Попълнете необходимата информация за офертата: Място, дата и час на то…

Обновено 8/9/21 от Agata

Месинджър в Loads2GO!

Можете ефективно да комуникирате по оферти или да обменяте информация с контрагенти от вашия списък в месинджъра. Loads2Go е интегриран с приложението TransMessenger, което трябва предварително да бъ…

Обновено 8/9/21 от Agata

Известия в Loads2Go!

Известията ви позволяват да бъдете в крак с информацията в Борсата за товари. Отидете до известията, като щракнете върху иконата под формата на звънец в долната част на екрана. Синята точка ще ви инф…

Обновено 20/9/21 от Agata

Редактиране на профила в Loads2Go!

Редактиране на профил. Кликнете върху трите точки от дясната страна на екрана. Кликнете върху вашето име и фамилия в горната част на екрана. Ще бъдете отведени до редактирането на профила. Щракнете в…

Обновено 20/9/21 от Agata

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)