Функции на Месинджър

Научете как да включите месинджъра, да проверите историята на разговорите или да преведете съобщения.

Обновено 22/4/24 от Małgorzata

Настройки на Месинджъра

Научете как можете да зададете ваши опции на месинджъра.

Обновено 22/4/24 от Małgorzata

Групи с контакти в месинджър

Научете как да създавате групи с контакти в месинджъра и да добавяте нови потребители към тях.

Обновено 2/4/24 от Szczepan

Договаряне и приемане на оферти в Месинджър - спедитори (TFF) и CargoON

От тази статия ще научите как да: - преговаряте, приемата или отхвърляте оферти - предложите своята цена - оттегляте оферти - договаряте с няколко превозвача едновременно

Обновено 15/10/23 от Małgorzata

Преговори и приемане на оферти в Месинджър от страна на превозвача

От тази статия ще научите: - как да предложите и договорите цена - как товародателят може да реагира на вашата оферта - как да приемете или отхвърлите оферта - как да оттеглите оферта

Обновено 9/10/23 от Małgorzata

Информация в чат прозореца относно присъствието на събеседника на борсата за дългове

В месинджъра ще намерите информация дали дадена фирма има задължения на борсата за дългове. Какво означава това за вас? На първо място, по-голяма сигурност при сключване на сделки. Когато започнете р…

Обновено 3/11/23

Архив на разговорите

От тази статия ще научите как да: - търсите разговор в архива - експортирате разговор в PDF файл

Обновено 25/3/24 от Jakub

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)