Функции на Месинджър

Научете как да включите месинджъра, да проверите историята на разговорите или да преведете съобщения.

Обновено 20/6/22 от Sylwia

Настройки на Месинджъра

Научете как можете да зададете ваши опции на месинджъра.

Обновено 9/5/22 от Anna

Групи с контакти в месинджър

Научете как да създавате групи с контакти в месинджъра и да добавяте нови потребители към тях.

Обновено 9/5/22 от Szczepan

(CargoOn) Преговори и приемане на оферти в Месинджър от страна на товародателя

Научете как да договаряте и приемате цени за транспорт в Месинджър

Обновено 9/5/22 от Sylwia

Преговори и приемане на оферти в Месинджър от страна на превозвача

Научете как да договаряте и приемате цени за транспорт в Месинджър

Обновено 9/5/22 от Anna

Информация в чат прозореца относно присъствието на събеседника на борсата за дългове

В месинджъра ще намерите информация дали дадена фирма има задължения на борсата за дългове. Какво означава това за вас? На първо място, по-голяма сигурност при сключване на сделки. Когато започнете р…

Обновено 20/1/22 от Krzysztof

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)