TfC Месинджър

Месинджър. Месинджърът е инструмент за текуща комуникация с контрагентите. Той позволява обмен на необходимата информация и договорености по сделките. Нова функция в платформата Trans.eu е Контексти,…

Обновено 17/9/20 от Szczepan

Начин на отваряне на чат прозорците в Месинджъра

Как се отваря чат прозореца в месинджъра по подразбиране? След стартиране на месинджъра, прозорецът за чат ще се отвори в нов прозорец. Ако искате да промените тези настройки, просто: Кликнете върху…

Обновено 29/5/20 от Szczepan

Задайте статус в Месинджъра

Почивка или промяна на телефонния номер са само примери за ситуации, при които определянето на статус в Месинджъра може да бъде много полезно. Това просто решение ви позволява бързо да информирате Tr…

Обновено 18/9/20 от Ania

Информация в чат прозореца относно присъствието на събеседника на борсата за дългове

В месинджъра ще намерите информация дали дадена фирма има задължения на борсата за дългове. Какво означава това за вас? На първо място, по-голяма сигурност при сключване на сделки. Когато започнете р…

Обновено 3/8/20 от Krzysztof

Промени в месинджъра

В последната версия на месинджъра, инструментът съдържа следните подорения:. Промяна в облика на месинджъра. В месинджъра: нов изглед на чат прозореца. добавихме повече пространство в чат прозореца.…

Обновено 18/9/20 от Szczepan

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)