Доклади - основна информация

Научете повече за специалните доклади, налични в платформата Trans.eu

Обновено 7/3/24 от Katarzyna

Доклад за ефективност

Научете повече за специалния доклад за ефективността

Обновено 13/3/24 от Katarzyna

Сравнителен доклад Benchmark

Научете повече за специалния доклад - Benchmark.

Обновено 14/3/24 от Katarzyna

Доклад за списъка с товари

Научете повече за корпоративния доклад- Списък с товари

Обновено 14/3/24 от Katarzyna

Доклад Тип и активност

Разгледайте графиката за тип и активност, за да научите кои канали се използват за договаряне на товарите, публикувани от вашите служители.

Обновено 7/3/24 от Katarzyna

Доклад Преговори

Проверете в таблица кои товари са постигнали или биха могли да постигнат спестявания чрез ефективни преговори или публикации на публична борса.

Обновено 7/3/24

Доклад On Time In Full (OTIF)

Проверете с помощта на доклада OTIF дали превозвачите извършват навременни доставки и качеството на техните транспортни услуги.

Обновено 20/3/24 от Katarzyna

Доклад за активността на превозвача

Разгледайте доклада, показващ дейността на превозвачите, с които са извършени транзакции.

Обновено 31/3/24 от Katarzyna

Доклад за релациите

Разберете как докладът за релации може да ви помогне да проверите къде се покачват или намаляват разходите ви.

Обновено 20/3/24 от Katarzyna

Доклад за управление на спестяванията

Научете за доклада, показващ резултатите от преговорите на платформата Trans.eu.

Обновено 21/3/24 от Katarzyna

Доклад Преглед на товарите

С доклада Преглед на товарите ще получите обобщение на цялата дейност на вашата фирмав модул Товари.

Обновено 20/3/24 от Katarzyna

Доклад за помощната програма на склада - Dock Scheduler

Прегледайте производителността на вашите складове с данни от доклада за складовата помощната програма.

Обновено 14/3/24 от Katarzyna

Доклад за хронология на операциите (Dock Scheduler)

С доклада за хронолигя на операцията можете да проследите процеса на обработка на вашите резервации.

Обновено 5/4/24 от Katarzyna

Доклад - Carrier On Time (Dock Scheduler)

Научете как можете да оптимизирате работата на вашия склад с помощта на доклада Carrier On Time.

Обновено 10/4/24 от Katarzyna

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)