Доклади - основна информация

Научете повече за специалните доклади, налични в платформата Trans.eu

Обновено 14/9/23 от Sylwia

Доклад за ефективност

Научете повече за специалния доклад за ефективността

Обновено 14/9/23 от Katarzyna

Сравнителен доклад Benchmark

Научете повече за специалния доклад - Benchmark.

Обновено 18/9/23 от Katarzyna

Доклад за списъка с товари

Научете повече за корпоративния доклад- Списък с товари

Обновено 15/6/23 от Katarzyna

Доклад Тип и активност

Разгледайте графиката за тип и активност, за да научите кои канали се използват за договаряне на товарите, публикувани от вашите служители.

Обновено 22/9/23 от Katarzyna

Доклад Преговори

Проверете в таблица кои товари са постигнали или биха могли да постигнат спестявания чрез ефективни преговори или публикации на публична борса.

Обновено 14/9/23 от Sylwia

Доклад за активността на превозвача

Разгледайте доклада, показващ дейността на превозвачите, с които са извършени транзакции.

Обновено 14/9/23 от Sylwia

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)