Модул Контрагент - множество възможности

Търсене на нови фирми, получаване на информация за тях, групиране на изпълнители или дори изпращането на покана да използват Платформата - всички тези дейности могат да се извършват на едно място в П…

Обновено 2/8/21 от Diana

Добавяне на фирма към контрагенти

Добавяне на фирма към контрагенти. Можете да направите това по два начина: Поотделно , като добавяте отделни фирми към базата данни с контрагенти. в модул Контрагенти, отидете на раздел "Фирми". в пр…

Обновено 10/8/21 от Diana

Създаване на групи контрагенти

Създаване на групи контрагенти. Можете да направите това по два начина: В раздел Фирми. в прозореца търсете фирми, като въведете тяхното име или данъчен номер. вдясно изберете фирмите, които искате д…

Обновено 12/8/21 от Diana

Възможност за преустановяване на сътрудничество с контрагент

Промяна на статуса на сътрудничество.. Вече имате възможност да преустановите сътрудничеството (съюо така временно) с вашите контрагенти. Ако забележите, например: Липса на ефективна комуникация. Заб…

Обновено 27/8/21 от Krzysztof

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)