Управление на склада

Научете как да създадете нов склад, да зададете интервал и основно работно време, да редактирате работните часове или да заключите, деактивирате и изтриете склада.

Обновено 28/2/24 от Katarzyna

Управление на рампа в склада

От тази статия ще научите: - как да добавите рампа към склада - къде да прегледате и редактирате съществуващите рампи - как да превключите изгледа на рампата - как да заключите, деактивирате или изтриете рампа

Обновено 28/2/24 от Katarzyna

Шаблони за резервация

Научете как да използвате шаблони за резервации.

Обновено 16/10/23 от Katarzyna

Блокове за резервации

Показването на информация в блока за резервации е опция, която ви дава бърз достъп до съответните данни. Регулирайте настройките на календара според собствените си нужди и предпочитания.

Обновено 6/2/24 от Katarzyna

Обработка на прикачени файлове в резервации и времеви интервали от товародателя

Научете как да добавяте прикачени файлове към резервации и времеви интервали.

Обновено 21/2/24 от Katarzyna

Посочване на тегло при резервация

Научете как да добавяте изходно и входно тегло, както и тегло на товара към шаблона за резервация и как да управлявате резервациите с тегла.

Обновено 16/11/23 от Katarzyna

Споделяне на времеви интервал с потребител извън Платформата

Научете как да изпратите времеви интервал за резервация на изпълнител, който няма достъп до Графици.

Обновено 1/3/24 от Katarzyna

Получени резервации и времеви интервали

Научете как да използвате модул Графици като превозвач и спедитор

Обновено 1/3/24 от Katarzyna

Ръководство за резервации за работника в склад

Научете как да използвате модула за резервации като работник в склад

Обновено 6/2/24 от Katarzyna

Ръководство за резервации за охранител

Научете как да използвате модула Dock Scheduler като охранител

Обновено 16/10/23 от Katarzyna

Роли на служителите в модулите Графици и Резервации

Научете как да определяте роли на служители в модулите Графици и Резервации

Обновено 26/10/23 от Katarzyna

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)