Управление на склада

Научете как да създадете нов склад, да зададете интервал и основно работно време, да редактирате работните часове или да заключите, деактивирате и изтриете склада.

Обновено 12/1/23 от Sylwia

Управление на рампа в склада

От тази статия ще научите: - как да добавите рампа към склада - къде да прегледате и редактирате съществуващите рампи - как да превключите изгледа на рампата - как да заключите, деактивирате или изтриете рампа

Обновено 27/3/23 от Sylwia

Управление на резервации и времеви интервали

Научете как да управлявате резервации и времеви интервали като товародател.

Обновено 28/3/23 от Katarzyna

Получени резервации и времеви интервали

Научете как да използвате модул Резервации като превозвач и спедитор

Обновено 28/3/23 от Sylwia

Ролята на работник в склад и охранител в процеса на резервация

Научете какви са ролите на работника в склада и охраната в процеса на резервация

Обновено 24/3/23 от Szczepan

Ръководство за резервации за работника в склад

Научете как да използвате модула за резервации като работник в склад

Обновено 29/3/23 от Sylwia

Ръководство за резервации за охранител

Научете как да използвате модула Dock Scheduler като охранител

Обновено 24/3/23 от Katarzyna

Споделяне на времеви интервал с потребител извън Платформата

Научете как да изпратите времеви интервал за резервация на изпълнител, който няма достъп до Графици.

Обновено 29/3/23 от Sylwia

Подобрения в модул Dock Scheduler

Научете как да управлявате оформлението на графите и да преглеждате поръчки или товари в детайлите на резервациите

Обновено 21/3/23 от Szczepan

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)