(TFC) TransRisk на превозвач - независим показател за платежоспособност

TransRisk е показател за платежоспособността на фирмата , който представя настоящото й състояние и има за цел да улесни анализа на риска и вземането на решение за сътрудничеството с контрагенти. Това…

Обновено 10/8/21 от Ania

(TFF) TransRisk на спедитор - независим показател за платежоспособност

TransRisk е показател за платежоспособността на фирмата , който представя настоящото й състояние и има за цел да улесни анализа на риска и вземането на решение за сътрудничеството с контрагенти. Това…

Обновено 10/8/21 от Ania

(TFS) TransRisk на товародател - независим показател за платежоспособност

TransRisk е показател за платежоспособността на фирмата , който представя настоящото й състояние и има за цел да улесни анализа на риска и вземането на решение за сътрудничеството с контрагенти. Това…

Обновено 8/9/21 от Ania

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)