Управление на резервации и времеви интервали

Обновено 24/3/23 от Katarzyna

Модулът Резервации е система за управление на резервациите (времеви интервали) във вашия склад и график за товарене и разтоварване.

Системата се основава на автоматизацията на складовите операции и се фокусира върху оптимизирането на процесите от страна на спедитора.

Как да добавя времеви интервали за превозвача?

Времевият интервал позволява на превозвача да запази датата и часа на резервацията на превозното средство.

 1. Изберете "Повече" и добавете времеви интервал.
 1. Попълнете необходимите данни - посочете времеви диапазон, тип операция, TransId на превозвача, свободен склад, чийто график желаете да споделите, място на товарене и разтоварване.

 1. Можете да добавите няколко еднакви времеви интервала едновременно. Просто променете стойността в полето Брой на интервалите.

Работа с гъвкави времеви интервали

Когато създавате нов склад, вече е по-лесно да дефинирате работно време по подразбиране. Задайте единица време, което ще ви позволи да я управлявате гъвкаво при бъдещо планиране:

 • индивидуално време на работа за нов времеви интервал
 • индивидуално време на работа за резервация

Щракнете върху Повече и Настройки на склад. В конфигурацията на интервала ще видите променения метод за настройка на времето за работа.

Вижте по-долу как предишните настройки на складовата операция (времеви единици и основно работно време) влияят върху обхвата на създадения времеви интервал:
- по подразбиране времето за работа е зададено на същата стойност като основното време за работа,
- ако искате да редактирате това време и да го съобразите с индивидуалните нужди на превозвача - разширените опции включват единица време (интервал), в този случай: 15 минути.

Във формата за добавяне на нов времеви интервал можете да намерите опцията за задаване на конкретно време за работа (в скоби има информация за времето по подразбиране, което сте задали при създаването на склада).

По подобен начин във формуляра за предварителна резервация ще намерите работно време, което подлежи на редакция:

И в двата случая по-горе, основната единица (интервал) е 15 минути, а времето за работа по подразбиране е 45 минути. Ако искате да можете да управлявате други единици - настройте основната единица според вашите нужди, докато създавате склад.
Важно е да се отбележи, че благодарение на гъвкавостта на работните времена, планирането на следващото товарене/разтоварване може да се извършва за всяка единица време (интервал). Резервацията може да бъде планирана по такъв начин, че между операциите да се появи интервал, който е кратен на времевия интервал.

Управление на резервации

 1. След като бъде направена предварителна резервация от превозвача или товародателяна дадена дата, тя ще се появи в графика.

 1. Кликнете върху символа с три точки, за да:
  1. Потвърдете пристигането
  2. Откажете товаренето (посочете причина за отказа)
  3. Промените часа на резервацията
  4. Редактирате данните (подробности за водача и превозното средство, както и забележки на товародателя - видими за превозвача или вътрешни коментари - видими само за колегите).
  5. Изтриете резервацията (необратимо действие)

 1. Кликнете върху избраната резервация, за да видите подробностите за нея.


Колко полезен беше този материал?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)