Управление на резервации и времеви интервали

Обновено 20/9/23 от Katarzyna

За кого е тази функция?

Функция, достъпна за потребителите на CargoON с Dock Scheduler и с достъп до модул Графици.

От тази статия ще научите как да:

- добавите времеви интервал;

- добавите, изтриете или редактирате резервация за превозвач;

- управлявате гъвкав времеви интервал

Модулът Графици е система за управление на резервациите (времеви интервали) във вашия склад и график за товарене и разтоварване.

Системата се основава на автоматизацията на складовите операции и се фокусира върху оптимизирането на процесите от страна на спедитора.

Как да добавя времеви интервали за превозвача?

Времевият интервал позволява на превозвача да запази датата и часа на резервацията на превозното средство.

 1. Изберете "Повече" и добавете времеви интервал.
 1. Попълнете необходимите данни - посочете времеви диапазон, тип операция, TransId на превозвача, свободен склад, чийто график желаете да споделите, място на товарене и разтоварване.

 1. Можете да добавите няколко еднакви времеви интервала едновременно. Просто променете стойността в полето Брой на интервалите.

Знаете ли, че...
Резервация във вашия склад също ще бъде създадена автоматично въз основа на съществуваща заявка в модул Заявки. Ако
- в дадена Заявка вашият склад е в точка на разтоварване или товарене,
- има свободен времеви интервал в склада в рамките на избраната дата на Заявката.

Когато и двете условия са изпълнени, в колоната Времеви интервал (модул Заявки) ще се появи символ, показващ успешното добавяне на времевия интервал, докато превозвачът ще получи имейл с информация, че е добавен

Ако маршрутът за една и съща заявка се състои от повече от едно местоположение, което е вашият склад, тогава заявката автоматично ще създаде времеви интервал за всеки от тези складове

Работa с гъвкави времеви интервали

Когато създавате нов склад, вече е по-лесно да дефинирате работно време по подразбиране. Задайте единица време, което ще ви позволи да я управлявате гъвкаво при бъдещо планиране:

 • индивидуално време на работа за нов времеви интервал
 • индивидуално време на работа за резервация

Щракнете върху Повече и Настройки на склад. В конфигурацията на интервала ще видите активната конфигурация. Ако искате да промените времето за работа, щракнете върху Планиране наново.

Вижте по-долу как предишните настройки на складовата операция (времеви единици и основно работно време) влияят върху обхвата на създадения времеви интервал:
- по подразбиране времето за работа е зададено на същата стойност като основното време за работа,
- ако искате да редактирате това време и да го съобразите с индивидуалните нужди на превозвача - разширените опции включват единица време (интервал), в този случай: 15 минути.

Във формата за добавяне на нов времеви интервал можете да намерите опцията за задаване на конкретно време за работа (в скоби има информация за времето по подразбиране, което сте задали при създаването на склада).

По подобен начин във формуляра за предварителна резервация ще намерите работно време, което подлежи на редакция:

И в двата случая по-горе, основната единица (интервал) е 15 минути, а времето за работа по подразбиране е 45 минути. Ако искате да можете да управлявате други единици - настройте основната единица според вашите нужди, докато създавате склад.
Важно е да се отбележи, че благодарение на гъвкавостта на работните времена, планирането на следващото товарене/разтоварване може да се извършва за всяка единица време (интервал). Резервацията може да бъде планирана по такъв начин, че между операциите да се появи интервал, който е кратен на времевия интервал.

Управление на резервации

 1. След като бъде направена предварителна резервация от превозвача или товародателя на дадена дата, тя ще се появи в графика.

Кликнете върху символа с три точки, за да:

 • Потвърдете пристигането
 • Откажете товаренето (посочете причина за отказа)
 • Промените часа на резервацията
 • Редактирате данните (подробности за водача и превозното средство, както и забележки на товародателя - видими за превозвача или вътрешни коментари - видими само за колегите)
 • Изтриете резервацията (необратимо действие)

 1. Кликнете върху избраната резервация, за да видите подробностите за нея.

Добавяне на резервация като товародател

Можете също така сами да добавите резервация към графика си. Просто щракнете върху графика, за да изберете свободна дата.

snimka

След това попълнете формуляра за добавяне на резервация – попълнете задължителните полета в секцията Основни данни и щракнете върху Запиши.

snimka

Ако изберете превозвач от списъка с Контрагенти или добавите такъв извън Платформата, докато създавате резервация, този превозвач ще получи имейл с информация за създадената резервация.

Редактиране на резервация

Възможно е да редактирате резервации, без да ги изтривате.

Превозвачът ще бъде информиран за всички промени, които правите, чрез известие на Платформата и по имейл.

 1. В модул Графици, в резервацията, която искате да редактирате, щракнете върху иконата с три точки и изберете Промяна на дата и място на резервация.

В прозореца Редактиране на резервация можете да промените следното:

 • рампа
 • работно време
 • дата с падащо меню с календар
 • резервирано време

 1. След като промените са направени, щракнете върху Запиши.

Резервацията ще се появи в графика в новопосоченото време, както за вас, така и за превозвача.

Ако в избрания ден няма свободни интервали, ще бъдете уведомени за това директно в прозореца за редактиране.

Можете да изтриете резервация или времеви интервал. Превозвачът ще бъде уведомен за това по имейл и в Платформата. Изтриването на резервацията е необратимо действие.


Колко полезен беше този материал?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)