Онлайн договор

Защо онлайн договор?

Платформата Trans.eu е много повече от просто борса за товари. Дава ви нови възможности за получаване на интересни и сигурни предложения за сътрудничество. За да използвате пълноценно нашата платформа, трябва да приемете онлайн договора.

Какво печелите?

  1. Възможност да получавате предложения за товари директно от доверени товародатели и спедитори,
  2. Възможност за постоянно сътрудничество с надеждни контрагенти,
  3. Възможност да получавате товари директно чрез специален алгоритъм на платформата (SmartMatch), който автоматично ви предлага персонализирани оферти за сътрудничество.

Защо е толкова важно?

Онлайн споразумението увеличава вашата сигурност в платформата. Освен това, можете да установите постоянно сътрудничество с партньори, на които да се доверите.

Колко струва?

Преминаването към онлайн договор е абсолютно безплатно. Цените за използване на борсата за товари също няма да се променят. Ние таксуваме само малки такси за приемане на някои предложения за товари, които в старата версия на платформата просто не биха могли да достигнат до вашата фирма.

Как работи?

На първо място, справедливо - допълнителни такси се начисляват само ако вашата фирма се възползва от нови функционалности. Следователно, ако извършвате транзакции на борсата за товари (както преди) - няма да се начисляват допълнителни суми. Ако обаче приемате изпратена до вас оферта, напр. чрез алгоритъма SmartMatch - тогава ще добавим малка такса само за успешна транзакция към вашата фактура - напълно прозрачна. Ценоразписът за микроплащане можете да намерите тук. Извлечение за всички начислени микроплащания можете да намерите в раздел „Фактури и плащания“ в платформата Trans.eu.

Микроплащания не се начисляват за борсата за товари. Няма допълнителни такси за използването на борсата.


Колко полезен беше този материал?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)