Звіт - Benchmark

Оновлено 20/2/23 опубліковано Sylwia

Хто може скористатися цією функцією?

Функція доступна користувачам CargoON і Trans for Forwarders, які придбали додатковий продукт: Спеціальні звіти.

Звіти бачать обрані користувачі, визначені компанією, яка замовила доступ.

Дізнайтеся більше про продукт Спеціальні звіти.

Використовуючи дані зі звіту Benchmark:

 • порівняєте ціни фрахтів
 • перевірите цінову тенденцію на ринку
 • адаптуєте ваші тарифи на фрахт до ринкових тенденцій
 • оптимізуєте витрати та мінімізуєте ризик переплати за фрахт

Навігація у звіті Benchmark

Щоб відкрити звіт, перейдіть на вкладку Benchmark в модулі Спеціальні звіти.

Після натискання ви побачите звіт, що складається з трьох основних розділів:

 1. Плитки Benchmark KPI - що відображають узагальнені значення метрик KPI
 2. Графік Prices - лінійний графік, що показує лінію тренду прийнятих цін за фрахт
 3. Графік Offers set and responses - гістограма

Звіт базується на цінових звітах за прийняті вантажі, надіслані групам субпідрядників, визначених на Платформі, Постійних маршрутах, Smart Match. Однак він не враховує вантажі, прийняті на транспортній біржі Trans.eu.

У звіті відображаються всі прийняті вантажі, дата розвантаження яких є в минулому. Це означає, що:

 • вантажі, які не завершилися заключеними транзакціями на платформі Trans.eu, не представлені у звіті,
 • фрахти, товари яких ще не розвантажені (відповідно до дати розвантаження, зазначеної на фрахті), не будуть представлені до тих пір, поки дата розвантаження не стане історичною/минулою датою.

Плитки - KPI

У верхньому рядку звіту плитками відображається сума значень для обраного у фільтрах часового діапазону.

Стрілки вгору/вниз візуалізують тенденцію порівняно з попереднім періодом часу - зростання або падіння.

Якщо ви наведете курсор миші на плитку, ви побачите додаткову інформацію:

 • на стрілках - з яким періодом часу порівнюється дане значення
 • на номері - підказка, до чого відноситься вибране значення

Що означає кожна плитка:

 • Median accepted price - медіанна ціни прийнятих фрахтів ( фрахтів, які завершилися транзакцією).
 • Median exchange price - медіана середньої ціни на біржі. Розрахунок здійснюється на основі цін на біржі в дні, коли були заключені транзакції на Платформі Trans.eu.
Ціна на біржі для конкретної дати транзакції розраховується на основі цінового алгоритму, що використовується на Платформі Trans.eu. Це та ж ціна, яка відображається у вікні публікації при розміщенні вантажу на біржі Trans.eu.
 • Price range of the offers received - діапазон отриманих цінових пропозицій від перевізників. Цінові пропозиції приймаються під час переговорів через вікно для переговорів у деталях вантажу або вікно для переговорів у месенджері.
 • Freights - загальна кількість вантажів, на основі яких були визначені значення в інших плитках. Це також стосується кількості вантажів, представлених у звіті (синя лінія тренду прийнятих вантажів).
 • Responses - загальна кількість цінових пропозицій, отриманих від перевізників під час переговорів щодо фрахтів, представлена на графіку. Це також стосується кількості відповідей, представлених на графіку (зелені стовпчики)

Графік Offers set and responses

Друга частина звіту містить лінійний графік. Графік адаптується до налаштувань фільтрів - вибір, зроблений у розділі фільтрів, визначає, що буде представлено у звіті, наприклад, лінія тренду цін прийнятих вантажів (тих, які були завершені транзакцією на Платформі), а також лінія тренду найнижчих цінових пропозицій, отриманих від перевізників у процесі переговорів.

Пояснення до діаграми:

 • Лінія тренду Accepted price: синя лінія тренду ціни прийнятих вантажів
 • Лінія тренду Exchange price: жовта лінія тренду ціни на біржі
 • Range of received offers: сірі стовпчики для цінового діапазону пропозицій, отриманих від перевізників
 • Proposals: сірий стовпчик, що показує кількість перевізників, які отримали пропозиції фрахту
 • Responses: зелений стовпчик, що показує кількість перевізників, які відгукнулися на отриману пропозицію фрахту
 • Max received offers: сіра лінія тренду найвищих цінових пропозицій, отриманих від перевізників
 • Min received offers: сіра лінія тренду найнижчих цінових пропозицій, отриманих від перевізників.
 • Медіана received offers: синя лінія тренду медіани пропозицій, отриманих від перевізників.

Наведіть курсор миші на вибране значення, щоб переглянути деталі:

 • Range of received offers: сірі стовпчики для цінового діапазону пропозицій, отриманих від перевізників
 • Proposals: сірий стовпчик, що показує кількість перевізників, які отримали пропозиції фрахту
 • Responses: зелений стовпчик, що показує кількість перевізників, які відгукнулися на отриману пропозицію фрахту
 • Max received offers: сіра лінія тренду найвищих цінових пропозицій, отриманих від перевізників
 • Min received offers: сіра лінія тренду найнижчих цінових пропозицій, отриманих від перевізників.
 • Медіана received offers: синя лінія тренду медіани пропозицій, отриманих від перевізників.

Щоб отримати детальну інформацію про окремі дані графіка, наведіть курсор на область, яка вас цікавить, і з'явиться додатковий опис.

В описі вказуються деталі вантажів, що припадають на вказаний день розвантаження. Опис включає в себе:

 • Unloading date - дата розвантаження вантажів
Unloading date - для вантажу з мультистоп (з декількома пунктами завантаження та/або розвантаження) - це дата останнього місця розвантаження вантажу.
 • Accepted price / Exchange price / Max received offers / Min received offers / Median received offers - інформація про прийняту ціну фрахту / ціну на біржі / максимальну ціну, отриману від перевізників під час переговорів / мінімальну ціну, отриману від перевізників під час переговорів / медіану отриманих цінових пропозицій. Представлена інформація залежить від типу лінії тренду, на яку вказує курсор.

Плитки: Вони показують зведені дані по всіх прийнятих вантажах, дата розвантаження яких припадає на той самий день:

 • Freights - загальна кількість прийнятих вантажів
 • Proposals - загальна кількість перевізників, які отримали пропозицію на перевезення вантажу
У плитці Proposals zliczani враховуються всі перевізники, які отримали пропозиції фрахту. Якщо перевізник отримав кілька пропозицій аналогічного вантажу в певний день, кожна пропозиція, надіслана цьому перевізнику, враховується окремо і відображається у звіті.
 • Responses - загальна кількість цінових пропозицій, отриманих від перевізників
Як і у випадку з плиткою Proposals, у плитці Responses враховуються всі цінові пропозиції, отримані від перевізників.
 • Responses(%) - відсоток від кількості отриманих пропозицій від перевізників на надіслані пропозиції перевезень вантажів.
 • Min received offer - мінімальна цінова пропозиція, отримана від перевізників під час переговорів щодо фрахту.
 • Max received offer - максимальна цінова пропозиція, отримана від перевізників під час переговорів щодо фрахту.

Таблиця (інформація під плитками): Інформація, представлена в таблиці, стосується конкретних вантажів (це не узагальнена інформація).

 • Reference number - унікальний ідентифікаційний фрахту
 • Accepted price - величина ціни транзакції, яка була заключена
 • Exchange price - ціна на біржі на момент публікації вантажу (це та сама ціна, яка відображається на Платформі при публікації вантажу на Біржі)
Немає ціни з біржі - означає, що при публікації фрахту на Біржі Trans.eu ціна на Платформі не була вказана. Причиною відсутності цієї ціни є те, що немає достатньої кількості даних, які могли б бути використані алгоритмом для визначення достовірного прогнозу ціни.
 • Min received offer - мінімальна цінова пропозиція, отримана від перевізників під час переговорів щодо фрахту.
 • Max received offer - максимальна цінова пропозиція, отримана від перевізників під час переговорів щодо фрахту.

Таблиця фрахтів

Ви можете включити вигляд таблиці, в якій ви побачите всі вантажі, включені до звіту. У цій комірці наведіть курсор на бічне меню і натисніть на символ плиток.

Ви можете відфільтрувати дані, що відображаються в таблиці, відповідно до ваших потреб.

Фільтрування

Натисніть на символ фільтра в правій колонці, щоб відкрити налаштування фільтра у звіті Benchmark.

За допомогою фільтрів у правій частині діаграми ви можете визначити діапазон даних, які вас цікавлять:

 • діапазон дат розвантаження вантажів (Unloading date)
 • ви можете вилучити фрахти і цінові пропозиції фрахтів нижче/вище вказаного значення ціни або визначити ціновий діапазон, по якому ви зацікавлені вести переговори (Accepted Price)
 • визначте, які компоненти мають бути представлені на діаграмі (натисніть на назву потрібного компонента)
 • визначте, який загальний напрямок перевезення вантажів вас цікавить (Directions)
 • визначте точний напрямок, в якому ви зацікавлені для перевезення ваших вантажів (Exact route)
 • вкажіть працівника(ів), чиї вантажі ви хочете відфільтрувати (Employee)
Звіт Benchmark перераховує вартість прийнятих вантажів в єдину валюту (слід зазначити, що вантажі можуть бути прийняті в різних валютах). Розрахунок базується на курсі обміну валют на день розвантаження товару в останньому місці розвантаження.


Наскільки корисним був цей матеріал?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)