Wijzig de status van samenwerking

bijgewerkt 13/10/21 door Krzysztof

Wijzig de status van samenwerking

U heeft al de mogelijkheid om de samenwerking (ook tijdelijk) met uw aannemers op te schorten. Als u bijvoorbeeld opmerkt:

  1. Gebrek aan effectieve communicatie
  2. Verzuim bij de levering van documenten
  3. Gebrek aan aandacht voor goederen
  4. Het niet naleven van de transport afspraken

op het tabblad Aannemers kunt u de status van samenwerking wijzigen in "Opgeschort". Op deze manier beveiligt u het bedrijf tegen verdere transacties met deze aannemer.

Wat veranderd?

  1. De aannemer zal geen aanvragen ontvangen (als het bedrijf een vaste route heeft, deel uitmaakt van een van uw groepen of aanbevolen zou kunnen worden door de Trans.eu Platform-algoritmen).
  2. Geen van de werknemers die van de services gebruik maken, kan transacties op de vrachtbeurs sluiten totdat de samenwerking is hervat.

Wat veranderd niet?

  1. U kunt nog wel met de aannemer via de messenger praten, maar u krijgt bericht over de opschorting van de samenwerking.

  1. De aanbiedingen van dit bedrijf zijn zichtbaar op de beurs (in de aanbiedingsregel wordt de bedrijfsnaam rood gemarkeerd), maar het is niet mogelijk om ze te accepteren.

Hervatting van de samenwerking

U kunt de samenwerking op elk moment hervatten door de status ervan op het tabblad aannemers te wijzigen. Op deze manier wordt de mogelijkheid om transacties af te sluiten met het aangegeven bedrijf onmiddellijk hersteld.

Elke medewerker van uw bedrijf als beheerder kan de samenwerking opschorten of hervatten. Dergelijke rechten kunnen worden toegevoegd door een bevoegd persoon op het tabblad Mijn bedrijf - Werknemers.Any employee of your company as an Administrator can suspend or resume cooperation. Such rights can be added by an authorized person in the My company - Employees tab.

Onthou dat
- U wijzigt de samenwerking met het gehele bedrijf niet voor individuele personen. 
- Opschorten van de samenwerking betekent dat geen enkele medewerker van uw bedrijf een transactie kan sluiten tot dat de samenwerking is hervat.
- Veranderen van de samenwerking wordt niet gecommuniceerd naar de aannemer.


Heeft de leerstof geholpen?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)