Beheren van verzonden vrachten

bijgewerkt 7/6/23 door Jakub

Type aanbiedingen in Verzonden vrachten

U deelt de module Vrachten met andere medewerkers van uw bedrijf. Alle aanbiedingen gepubliceerd door het bedrijf:

  • naar de Beurs
  • naar een groep vervoerders
  • met gebruik van het SmartMatch algoritme

worden in het tabblad Verzonden geplaatst met de status: Wacht op aanbiedingen

De lijst met verzonden vrachten bevat ook aangemaakte vrachten die nog niet zijn gepubliceerd. Ze hebben de status Concept.

Mijn vrachtaanbiedingen

In de rechterbovenhoek van de module Vrachten kunt u een vracht publiceren door Vracht toevoegen te selecteren. Lees Een vrachtaanbieding toevoegen om te leren hoe u het formulier stap voor stap invult.

Om alleen uw vrachtaanbiedingen weer te geven, filtert u de lijst met het selectievakje Toon alleen mijn vrachten.

Beheren van gepubliceerde vrachten

In het tabblad Verzonden kunt u:

  • onderhandelen en monitoren - in de details van de aanbieding - de voortgang van alle onderhandelingen voor alle vrachten van het bedrijf
  • Toevoegen of verwijderen - van de lijst- van de verantwoordelijke persoon door te klikken op het potlood icoon, deze verschijnt wanneer u de muis in de werknemerskolom naast zijn/haar naam beweegt.
  • uitvoeren - naast de aanbiedingen met de juiste statussen - van bewerkingen zoals: verversen, kopiëren, bewerken, publiceren, verwijderen en archiveren van aanbiedingen

Filteren en sorteren van aanbiedingen

In het Verzonden tabblad kunt u een zoekmachine gebruiken voor geavanceerde filters die u snel de specifieke aanbieding laat zoeken.

Het is mogelijk kolommen te sorteren door simpelweg de muis over de specifieke kolom te bewegen tot het hand icoon verschijnt.

Onderhandelen over gepubliceerde aanbiedingen

Door op het juiste item uit de lijst op het tabblad Verzonden te klikken en vervolgens naar het venster met de details van een bepaalde aanbieding in het tabblad Aanbiedingen van vervoerders te gaan, kunt u:

  1. Onderhandel over tarieven met vervoerders. Wijzig hiervoor in het tarief veld het door de vervoerder voorgestelde bedrag en klik vervolgens op Verzenden.
Het prijsvoorstel dat u stuurt voor een beursaanbod is 15 minuten geldig. De gemeten tijd wordt weergegeven boven de naam van het bedrijf dat het bod heeft ingediend.
  1. Accepteer het aanbod van de vervoerder door op Accepteren te klikken.
Na het accepteren van het aanbod van de vervoerder wordt de vracht automatisch verplaatst naar het tabblad Archief.
  1. Weiger het aanbod van de vervoerder door op Weigeren te klikken.

Voor ruilaanbiedingen geldt de afwijzing voor een specifiek prijsvoorstel, zodat het aanbod op de lijst blijft staan ​​en beide partijen verdere prijsvoorstellen kunnen indienen.
  1. Sluit de onderhandelingen met een bepaalde verzender door op Onderhandelingen voltooien te klikken.
Deze optie is alleen beschikbaar voor aanbiedingen die op de beurs zijn gepubliceerd. Als u op Onderhandelingen voltooien klikt, kunnen zowel u als de vervoerder geen prijsvoorstellen meer sturen voor een bepaalde vracht.


Heeft de leerstof geholpen?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)