Vaste routes voor vervoerders

bijgewerkt 3/7/24 door Ania

Dankzij de module van vaste routes met verladers heeft u de mogelijkheid om in samenwerking met vertrouwde aannemers permanente opdrachten te ontvangen. Op één plek kunt u de betalingstermijn, offertegegevens, vrachtgegevens of geplande transporten bekijken.

Ontvangst van een permanent routeaanbod

  1. Om de status van vaste routes te controleren, klikt u op de module Vaste routes met verladers en vervolgens op het tabblad Onder onderhandeling.

De status van acceptatie informeert u over de ontvangst van een aanbieding die op uw goedkeuring wacht.

Klik op de aanbieding voor een vaste route om de details te zien. Een venster met de vervoersvoorwaarden schuift aan de rechterkant uit.

De details van een bepaalde route leren kennen

Maak uzelf vertrouwd met de vrachtgegevens, bied details en andere informatie aan. Het aanbod is rechtstreeks aan u gericht, waardoor u de mogelijkheid heeft tot een permanente samenwerking met een bepaalde aannemer.

Voor elke geaccepteerde vracht, uitgevoerd op vaste routes, wordt een "No touch" -toeslag in rekening gebracht, volgens de prijslijst.

De opdrachtgever kan deze vergoeding wel betalen. Informatie hierover is te vinden op het tabblad Details.

Na het lezen van alle details kunt u het voorstel voor een vaste route verwijderen of de voorgestelde voorwaarden afwijzen.

Onderhandelen over de voorwaarden van het aanbod voor vaste routes

U kunt onderhandelen over de voorwaarden van het aanbod voor vaste routes. Klik hiervoor op de knop Afwijzen en voer de reden voor afwijzing in.

Als u besluit te onderhandelen, schrijf dan op welke voorwaarden moeten worden gewijzigd en waarom.

De reden voor afwijzing en de aanbiedingsstatus verschijnen ook op het tabblad Vrachtgegevens in de aanbiedingsdetails.

Als de opdrachtgever besluit om de voorwaarden van een doorlopende opdrachtaanbieding te wijzigen, verandert de aanbiedingsstatus van Afgewezen in Accepteren

Het aanbod van een vaste route accepteren

Klik op permanente routes met verladers en vervolgens op de aanbieding waarin u geïnteresseerd bent met de status Accepteren.

Lees de informatie over het aanbod. Klik op Accepteren als de voorwaarden u bevallen.

Eenmaal geaccepteerd, wordt de permanente route op het tabblad Actief geplaatst.

Opschorting van een vaste route

Als u besluit een vaste route op te schorten, klikt u op Vaste routes met verladers en gaat u naar het tabblad Actief. Een groene knop naast het veld Activiteit geeft aan dat de route actief is. Om het te veranderen, klikt u erop om de kleur in grijs te veranderen.

Selecteer de datum tot wanneer u de geselecteerde route stopzet. Voer een reden voor de opschorting in en klik op Opschorten. De informatie wordt naar de verzender gestuurd.

 

De knop naast het veld Activiteit wordt grijs.

Klik op de gewenste route om de details van de ophanging in de toekomst te bekijken. Informatie over de vaste route wordt aan de rechterkant weergegeven.

Hier kunt u ook een permanente route ongedaan maken door op het veld Activiteit te klikken en de kleur van de knop in groen te veranderen.

Einde samenwerking op een permanente route

Als u een permanente route wilt verwijderen waarmee uw bedrijf heeft ingestemd, klikt u op Vaste routes met verladers op het tabblad Actief en selecteert u vervolgens de permanente route die u wilt annuleren.

Aan de rechterkant ziet u de detail van de aanbieding. Klik Verwijder Vaste Route.

De verwijderde route wordt verplaatst naar het tabblad Archief.

U kunt op dezelfde manier ook een aanbieding voor een vaste route verwijderen waarvan u de voorwaarden niet bent overeengekomen en waarin u niet geïnteresseerd bent. Om dit te doen klikt u op de Vaste route met verladers het onderhandelings tabblad, vervolgens op de route van uw keuze (de nieuwe aanbieding of degene met de gewijzigde voorwaarden heeft de status Accepteren).

Aan de rechterkant ziet u de details van de aanbieding. Klik op Vaste route verwijderen en bevestig uw beslissing

De verwijderde route wordt verplaatst naar het tabblad Archief.

Verwijderen van de vaste route door de klant.

Als de opdrachtgever besluit de samenwerking op een bepaalde vaste route te beëindigen, ontvangt u hiervan bericht.

De permanente route wordt verplaatst naar het tabblad Archief. Voor meer details, klik op de bedrijfsnaam. De status verandert in Voltooid.

Wijziging van de voorwaarden van het aanbod van vervoer op een vaste route

De verlader heeft de mogelijkheid om wijzigingen aan te brengen in de routevoorwaarden of ladinginformatie te bewerken. De aangepaste route met de nieuwe voorwaarden is een kopie van het eerder geaccepteerde bod en zal verschijnen op het tabblad Onderhandeld met de status Accepteren.

Op het beheer tabblad wordt nog steeds het reisschema met de oorspronkelijk overeengekomen vervoersvoorwaarden weergegeven totdat u de wijzigingen accepteert.

Als u akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, klikt u op Accepteren.

Na uw toestemming zal de route met wijzigingen van het Onder onderhandeling-tabblad de originele versie van het arrangement vervangen en te vinden zijn in het Actief-tabblad.

U kunt de wijzigingen die door de uploader zijn aangebracht, ongedaan maken. Om dit te doen, klikt u op Afwijzen en voert u de reden voor afwijzing in. De aanbieding blijft op het tabblad Onderhandeld totdat u tevreden bent met de wijziging van de voorwaarden en deze accepteert.

Om erachter te komen hoe u over een aanbod met een vaste route kunt onderhandelen, klik hier.

Na acceptatie van de voorwaarden zal de route met wijzigingen van het Onder onderhandeling-tabblad de originele versie van de arrangementen vervangen en te vinden zijn in het Actief-tabblad


Heeft de leerstof geholpen?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)