Bekijk wegbeperkingen op de kaart

bijgewerkt 16/6/24 door Jakub

Op het Trans.eu Platform, in de kaartmodule, is het mogelijk om wegbeperkingen op de route weer te geven. Dankzij deze oplossing is het mogelijk om de optimale route voor ons voertuig te plannen, waarbij onder meer tonnagebeperkingen of te lage viaducten worden vermeden.

Beperkingen op de kaart bekijken

 • selecteer de Maps-module in het menu aan de linkerkant

 • rechtsboven is de optie voor wegbeperkingen
 • klik op het + of - teken om in of uit te zoomen op de kaart, je vindt de optie in de rechter benedenhoek van het scherm

 • controleer de opties om de beperkingen op de kaart te bekijken

 • maximaal kunnen we de beperkingen van ongeveer 30 meter zien

Beschrijving van de borden zichtbaar op de kaart

 • Bord - Geen toegang tot voertuigen met een werkelijk brutogewicht van meer dan 7 ton. Het bord betekent dat voertuigen waarvan het werkelijke totale gewicht groter is dan de waarde die op het bord is aangegeven, niet mogen rijden; in het geval van een combinatie van voertuigen geldt het verbod voor hun totale massa

 • Bord - Geen toegang voor vrachtwagens betekent geen verkeer:

1) vrachtwagens met een maximaal toegestaan ​​gewicht van meer dan 3,5 ton

2) automotive tractors

3) speciale voertuigen en voertuigen die voor speciale doeleinden worden gebruikt met een maximaal toegestaan ​​gewicht van meer dan 3,5 ton

4) landbouwtractoren

5) langzaam rijdende voertuigen

 • Bord - Geen toegang van voertuigen met een hoogte van meer dan 3,5 m. Het bord verbiedt de verplaatsing van voertuigen waarvan de hoogte, samen met de lading, groter is dan de op het bord aangegeven waarde.

 • Bord - Geen toegang van voertuigen van meer dan 2,4 m breed. Het bord verbiedt de beweging van voertuigen waarvan de breedte, inclusief de lading, groter is dan de op het bord aangegeven waarde.

 • Bord - Verboden toegang voor voertuigen met een lengte van meer dan 7 m. Het bord verbiedt de beweging van voertuigen of voertuigcombinaties waarvan de lengte, samen met de lading, groter is dan de op het bord aangegeven waarde. Vanwege hun lengte is de beweging van voertuigen beperkt op wegen met scherpe en smalle bochten en waar de beweging van dergelijke voertuigen het verkeer kan belemmeren.

 • Bord - Het is verboden voertuigen met gevaarlijke goederen binnen te rijden, d.w.z. een verbod op het verkeer van voertuigen die ADR-goederen vervoeren in hoeveelheden waarvoor het voertuig moet worden gemarkeerd met oranje waarschuwingsborden.

Bereken de route en controleer de beperkingen op de kaart

 • voor bestemmingen in
 • selecteer een voertuig type
 • kies de route
 • de kaart laat beperkingen zien op de geselecteerde route


Heeft de leerstof geholpen?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)