Archiveer opdrachten

bijgewerkt 27/6/24 door Ania

Door opdrachten naar het archief te verplaatsen, blijft de volgorde op de hoofdlijst met opdrachten staan, waardoor deze gemakkelijker te bekijken is.

Manieren voor het archiveren van opdrachten:

 1. Handmatig overzetten van opdrachten naar het archief
 • selecteer de module Opdrachten uit het menu links
 • ga naar de huidige tab en selecteer de opdracht van de lijst waarvan de status is afgerond (b.v. degene van welke de executie is afgerond)
 • als hoofdregel u kun een opdracht verplaatsen naar het archief door zelf te klikken op "Verplaats naar archief" knop
Onthou
Deze optie is alleen mogelijk als een order de "Voltooid" status heeft.

 • de opdracht gaat rechtstreeks naar het Archief tabblad

Informatie over elke gebruiker de opdracht heeft gearchiveerd zal zichtbaar zijn in de Geschiedenis Tabblad

 1. Automatische verplaatsing van de opdracht naar het archief

Alle opdrachten gaan naar het archief tabblad als er meer dan 180 dagen na de voltooi datum zijn.

Uitzondering
Als de opdracht aangemaakt als resultaat van de voltooide transactie/geaccepteerde vracht, is deze 120 dagen niet bevestigd en geevalueerd, wordt deze automatisch naar het archief overgebracht en heeft de status Gearchiveerd.

 • Als de opdracht een bevestiging van uitvoering heeft en 180 dagen zijn verstreken vanaf de datum van uitvoering, wordt deze automatisch overgebracht naar het archief met de status Voltooid

 • Als de opdracht geen bevestiging van uitvoering heeft en 180 dagen zijn verstreken vanaf de datum van uitvoering, wordt deze automatisch overgebracht naar het archief met de status Gearchiveerd

Op het tabblad Geschiedenis van veranderingen verschijnt de informatie dat de bestelling automatisch naar het archief is overgebracht

Lijst van opdrachten in het archief tabblad

In het "Archief" tabblad, opdrachten met de volgende statussen zijn:

 • voltooid - opdrachten waarin de gebruiker de service prestaties heeft bevestigt
 • gearchiveerd - een opdracht die automatisch naar het archief is overgebracht
 • geannuleerd - bestellingen die direct na annulering naar het archief tabblad gaan

Opdrachten filteren op status

 • in het menu aan de linker kant selecteert u de Opdracht module
 • ga naar het Archief tabblad
 • selecteer Toon Filters

 • met de status optie breidt u de lijst uit
 • selecteer een van de beschikbare optie: voltooid gearchiveerd geannuleerd
 • bevestig met de groene knop "toon resultaten" om de lijst te zien


Heeft de leerstof geholpen?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)