Vytvoření nové objednávky

Aktualizované 12/4/24 podle Ania

Kdo může tuto funkci používat?

Funkce je k dispozici uživatelům produktové linie CargoON a speditérům (TFF - Trans for Forwarders)

Z tohoto článku se dozvíte, jak:

 • přidat novou objednávku přepravy a vytvořit objednávku s více zastávkami
 • přiřadit náklad k místu vykládky/nakládky
 • poslat žádost o prvotní informace dodavateli
 • zrušit objednávku
 • přizpůsobit nastavení v modulu

Přidat novou objednávku

Chcete-li přidat novou objednávku, postupujte podle těchto kroků na Platformě:

 1. Z nabídky vlevo vyberte modul Objednávky.
  Klepněte na tlačítko Vytvořit objednávku.
 1. Vyplňte objednávkový formulář, pole označená hvězdičkou jsou povinná.
 • můžete nastavit rozsah dní pro nakládku a vykládku, maximální doba pro jednu operaci nesmí přesáhnout 30 dní
 • můžete vybrat hodinový interval pro nakládku a vykládku pro daný den (00:00 - 23:30)
 • údaje o poloze
 • požadavky na vozidlo

Ve druhé části formuláře jsou k dispozici dvě možnosti:

Možnost 1

 • Požádat o údaje o provedení záznamu - to znamená, že před odesláním podmínek objednávky můžete požádat dodavatele o potřebné informace, např. evidenční číslo vozidla. Tato možnost dává objednateli jistotu, že objednávku provede dopravce a nejde o subdodávku. Předběžné ověření zajišťuje větší bezpečnost
 • Vyberte objednatele a pak klepněte na zelené tlačítko Odeslat požadavek.

- V modulu Objednávky se v záložce Aktivní/odeslané (v závislosti na produktové linii) v seznamu zobrazí objednávka se stavem Čeká se na zadání údajů o provedení; všechny informace jsou k dispozici v okně s podrobnostmi o objednávce v záložce Historie změn

Co je vidět na straně dodavatele – kliknutím zobrazíte podrobnosti

Když vám zadavatel zašle žádost o zadání údajů o provedení, obdržíte:
- oznámení, které bude k dispozici v seznamu po kliknutí na ikonu zvonku
- v modulu Objednávky se v záložce Aktivní v seznamu objeví objednávka se stavem Zajistit údaje o provedení záznamu
- informace požadované zadavatelem se zobrazí v okně s podrobnostmi o objednávce v záložce Historie změn

1. Klepněte na tlačítko Poskytnout údaje o provedení záznamu2. Vyplňte pole v zobrazeném okně (jedná se o údaje požadované objednatelem)
3. Po jejich vyplnění klikněte na tlačítko Odeslat- po odeslání vstupních prováděcích údajů se stav objednávky změní na Čeká se na podmínky objednávky
- dalším krokem je doplnění a odeslání podmínek objednávky objednatelem, o čemž obdržíte upozornění pod ikonou zvonku,
- podrobné informace budou k dispozici v záložce Podmínky objednávky, celou historii objednávky naleznete v záložce Historie změn.


- Po vyplnění a odeslání vstupních údajů dodavatelem se stav objednávky změní na stav Zajistit podmínky objednávky.

- Všechny informace se zobrazí na kartě Historie změn.

Poskytněte podmínky zakázky a odešlete je dodavateli.

Možnost 2

 • Přidat podmínky objednávky – v objednávce můžete okamžitě vyplnit všechny požadované informace.

- Klepněte na zelené tlačítko Odeslat objednávku, aby ji váš objednatel obdržel.

- Stav objednávky se změní na Čekáme na potvrzení.

Objednávka po přijetí nákladu

Po přijetí nákladu na Platformě je dalším krokem odeslání objednávky.

 1. Pokud je ve formuláři nákladu označena možnost Odeslat objednávku, objednávka se okamžitě odešle dodavateli.
 • Přejděte do modulu Objednávky, na kartě Aktivní/odeslané (v závislosti na produktové linii) se v seznamu zobrazí objednávka se stavem Čeká se na potvrzení
  .
Poznámka: Pokud je zapnuta funkce Automatické odesílání objednávek, není možné požádat Dodavatele o zadání údajů před odesláním podmínek objednávky.

2. Pokud není ve formuláři na náklad vybrána možnost Odeslat objednávku.

 • Přejděte do modulu Objednávky, v záložce Aktivní/odeslané (v závislosti na produktové linii) vyberte ze seznamu objednávku se stavem Kompletní objednávka.
 • Potom v okně s podrobnostmi vyberte jednu z dostupných možností: Požádejte o zadání údajů o provedení nebo Přidejte podmínky požadavku.

3. Pokud v nastavení objednávky nastavíte výchozí možnost Po přijetí nákladu automaticky požádat zhotovitele o zadání údajů o provedení objednávky, vaše objednávka bude odeslána zhotoviteli.

 • Přejděte do modulu Objednávky, v záložce Aktivní/odeslané (v závislosti na produktové linii) se v seznamu zobrazí objednávka se stavem Čeká se na zadání údajů o provedení.
Vyřizování objednávek jako objednatel - zjistit více
Vyřizování objednávek jako dodavatel - zjistit více

Přidání objednávky s úhradou za tunu

 • Pro přepravu sypkých materiálů se používají tyto typy nástaveb: sklápěč, kráčející podlaha a silo
 • Doplňte požadavky na vozidlo v podmínkách objednávky
 • V podrobnostech o přepravě uveďte jednotku zúčtování (tuna) a základ zúčtování
 • Zadejte sazbu za tunu a datum splatnosti platby
 • Odeslat vyplněnou objednávku dodavateli

Přidání dalších míst do objednávky s více zastávkami

Objednávky s více zastávkami nejsou k dispozici pro objednávky se sazbou na tunu.

Při vytváření nové objednávky můžete zadat více než jedno místo nakládky nebo vykládky.

 1. Ve formuláři pro přidání objednávky vyplňte pole místa a klepněte na tlačítko Přidat další místo.
 • Zobrazení umístění se změní na seznam, který je pohodlnější pro správu, když chcete přidat další umístění.
 1. Klepnutím na tlačítko Změnit přidáte nebo upravíte adresu.
 • Je také možné změnit pořadí míst. Stačí kliknout na šipky nahoru/dolů, které se nacházejí nalevo od každého zadaného místa.
 • Chcete-li některou adresu vymazat, klikněte na ikonu křížku.
 • Když chcete přidat údaje o dalším místě (po klepnutí na tlačítko Změnit), otevře se malé okno s poli pro načítání/odčítání.
 • Tam můžete určit, zda se zastávka týká nakládky nebo vykládky, zadat adresu, přidat další informace a přiřadit náklad s jeho hmotností.
Přiřazení nákladu je možné, pokud jste již při vyplňování formuláře zadali údaje o nákladu. Vyberte náklad ze seznamu a přiřaďte jej ke konkrétní nakládce/vykládce.
 • Pokud jste již náklad přiřadili, informace o něm se zobrazí při rozdělování ostatních nákladů
  .
Tentýž náklad lze naložit a vyložit jen jednou.
 1. Po zveřejnění platné objednávky ji naleznete v seznamu objednávek na kartě Aktivní. Klepnutím na objednávku otevřete zásuvku s jejími podrobnostmi.

Zrušení objednávky

Kterákoli strana může kdykoli ručně zrušit objednávku. V tomto případě musí strana, která ruší objednávku, uvést důvod svého rozhodnutí.

Nezapomeňte, že zrušení objednávky je nevratné. Zrušení potvrzené objednávky je pokusem o jednostranné ukončení smlouvy o přepravě, jehož možnost a účinek závisí na obsahu objednávky a bude zaznamenán v účetnictví obou stran.
 1. Chcete-li zrušit objednávku, vyberte ji ze seznamu aktivních objednávek a otevřete její podrobnosti.
 2. Potom klepněte na položku Více a vyberte položku Zrušit objednávku.
 3. Zobrazí se okno s důvody zrušení objednávky, vyberte příslušný důvod. Uveďte důkladné vysvětlení, aby druhá strana znala podrobnosti vašeho rozhodnutí.
 • Zrušená objednávka se automaticky přesune na kartu Archiv.
Zrušení objednávky může provést kterákoli strana. Objednatel může zrušit i objednávku, která byla odmítnuta dopravcem. Druhou možností je upravit podmínky odmítnuté objednávky a znovu ji navrhnout dopravci.

Nastavení

V modulu Objednávky můžete také konfigurovat nastavení.

Chcete-li získat přístup k nastavením, postupujte takto:

 1. Klikněte na avatar s fotografií/iniciálami
 2. Ze seznamu vyberte položku Nastavení
 3. V seznamu nastavení vyberte položku Objednávky a poté vyberte kartu, kterou potřebujete
 • Šablony – zde můžete přidat šablonu objednávky, která se použije ve fázi přidávání objednávky.
Šablony objednávek další informace

 • Formát číslování objednávek – zde si můžete nastavit vlastní formát, který bude viditelný při vytváření objednávky. Chcete-li změnit formát, klepněte na možnost Upravit.
 • Žádost o zadání realizačních údajů – možnost, která umožňuje získat vybrané informace od zhotovitele ještě před odesláním podmínek objednávky. Pomocí posuvníku v seznamu vyberte informace, které má odeslat druhá strana transakce. Tato možnost je viditelná i ve formuláři přidání nákladu.


Byl tento materiál užitečný?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)