Manuál k rezervacím pro objednavatele

Aktualizované 9/7/24 podle Katarzyna

Kdo může použít tuto funkci?

Funkce dostupná pro uživatele produktové řady CargoON, kteří mají přístup k modulu Dock Scheduler s přiřazenou rolí Skladníka.

Pokyny níže se zaměřují na nejdůležitější funkce pro uživatele s rolí Skladník. Dozvíte se následující:

 • jak najít správný sklad
 • jak najít rezervaci
 • jak změnit stav rezervace
 • jaké jsou stavy rezervace
Jako uživatel s rolí Skladník můžete:
- zobrazit rozvrh sdílených skladů,
- vyhledat dostupné rezervace,
- změnit stav rezervace.

Jak najít sklad, který spravujete?

Chcete-li zkontrolovat dostupnost spravovaného skladu:

 1. Přejděte na modul Dock Scheduler.

 1. Rozbalte seznam spravovaných skladů a vyberte ten, na kterém chcete provést operaci. V seznamu se zobrazí pouze sklady, ke kterým máte přístup.

Nápověda
Můžete duplikací oken obrazovky prohlížeče prohlížet více spravovaných skladů najednou.

Klikněte pravým tlačítkem myši na kartu prohlížeče > vyberte duplikovat

Jak změnit zobrazení seznamu rezervací?

V modulu Dock Scheduler klepnutím na položku Změnit zobrazení a vyberte jedno z následujících zobrazení:

 • Plán rezervací
 • Seznam rezervací
 • Časová okna

Jak najít rezervaci, pokud znám pouze evidenční číslo vozidla?

Chcete-li najít rezervaci, která zná pouze evidenční číslo vozidla, zadejte číslo do vyhledávače umístěného v horní části okna. V seznamu výsledků vyhledávání se zobrazí rezervace, kterou hledáte.

Jak efektivně vyhledávat rezervace?

Vyhledávání rezervací lze provést dvěma způsoby:

 1. Můžete použít možnost filtrů.
  Klepněte na tlačítko filtrů > v okně zadejte parametr, pomocí kterého chcete najít danou rezervaci. Rezervaci najdete zadáním např.: Datum, Čas, Stav rezervace> Klikněte na Zobrazit výsledky.
 1. Můžete použít i rychlé filtrování podle stavu rezervace.

Klikněte na zvolený stav > zobrazí rezervace v uvedeném stavu.

Můžete vybrat více než jeden stav najednou.

Jak změnit stav rezervace?

 1. Klikněte na rezervaci, kterou chcete vybavit.

 1. Stav lze změnit v podrobnostech rezervace.
Skladník potvrzuje začátek a dokončení vykládky/nakládky.

Popis stavů rezervací

Rezervace může mít jeden z následujících stavů:

Předběžná rezervace - Uživatel potvrdil čas operace, ale nevyplnil údaje o vozidle a řidiči.

Potvrzeno - po zadání údajů o vozidle a řidiči se stav automaticky změní.

Čekání - Jakmile ochranka potvrdí příchod do systému.

Probíhá načítání - sklad spustí proces nakládky nebo vykládky. Označíte to v systému.

Probíhá vykládání - sklad spustí proces nakládky nebo vykládky. Označíte to v systému.

Naložené - Když skladník klikne na Dokončit načtení, stav se změní na naložené.

Vyložené - Když skladník klikne na Dokončit vykládání, stav se změní na vyložené.

Odjezd - Ochranka potvrdí v systému odjezd vozidla ( "Potvrdit odchod").

Nenaložené - automatický stav počítá vozidla, které nebyly naložené na konci pracovního dne.

Vykládky - automatický stav počítá vozidla, které nebyly vyložené na konci pracovního dne.

Odmítnutí naložení - stav přiřazen manuálně personálem ochranky nebo skladu.

Žádné vozidlo - vozidlo nedorazilo do skladu, automatický stav byl aktualizován na konci dne.

Stáhněte si příslušný manuál


Byl tento materiál užitečný?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)