Referenční přehled

Aktualizované 31/1/23 podle Sylwia

Na základě údajů z přehledu Benchmark můžete:

 • porovnat ceny nákladů
 • sledovat vývoj cen na trhu
 • lépe přizpůsobit své sazby za přepravu trendům na trhu
 • optimalizovat náklady a minimalizovat riziko proplacení za přepravu

Chcete-li přehled otevřít, přejděte na kartu Benchmark v modulu Vyhrazené přehledy

Po kliknutí se vám zobrazí přehled sestávající ze tří hlavních částí:

 1. Benchmarky KPI - zobrazující souhrnné hodnoty metrik KPI
 2. Cenový graf - čárový graf zobrazující trendovou linii cen akceptovaných nákladů
 3. Tabulka množiny nabídek a odpovědí - sloupcový graf

Zpráva je založena na přehledech cen za přijaté náklady odeslaných subdodavatelským skupinám definovaným na Platformě, Stálých trasách a SmartMatch. Náklady přijaté na Burze nákladů Trans.eu se však neberou v úvahu.

Přehled zobrazuje všechny přijaté náklady s datem vykládky v minulosti. To znamená, že:

 • náklady, které nevedly k transakci na Platformě Trans.eu, nejsou uvedeny ve zprávě,
 • náklady, u nichž zboží ještě nebylo vyloženo (podle dohodnutého data vykládky), se nezobrazí, dokud se datum vykládky nestane historickým/minulým datem.

KPI lišta

Horní lišta sestavy sestává z lišt prezentujících součet hodnot pro časový rozsah vybraný ve filtrech

Šipky nahoru/dolů označují, zda trend roste nebo klesá v porovnání s předchozím časovým obdobím.

Chcete-li zobrazit další informace, umístěte kurzor myši na danou dlaždici:

 • na šipkách - se kterým časovým obdobím se hodnota porovnává
 • na čísle - nápověda, na co se zvolená hodnota vztahuje

Co znamenají jednotlivé dlaždice:

 • Medián akceptované ceny - medián cena akceptovaných nákladů (těch, které vedly k transakci).
 • Medián ceny na burze – medián ceny na burze. Výpočet je založen na burzovních cenách ze dnů, kdy byly transakce uzavřeny na Platformě Trans.eu.
Cena na burze pro konkrétní datum transakce je vypočtena na základě cenového algoritmu používaného na Platformě Trans.eu. Jedná se o stejnou cenu, jaká je uvedena v okně publikace při zveřejnění nákladu na burze Trans.eu.
 • Cenový rozsah přijatých nabídek - rozsah přijatých cenových nabídek od dopravců. Cenové nabídky se přijímají během vyjednávání přes vyjednávací okénko na stránce nákladu nebo vyjednávací okénko v messengeru.
 • Náklady - celkový počet nákladů, na jehož základě byly určeny hodnoty v ostatních stránkách. Vztahuje se také na počet nákladů uvedených ve zprávě (modrá trendová čára akceptovaných nákladů).
 • Odpovědi - celkový počet přijatých cenových nabídek od dopravců při jednání o nákladech uvedených v tabulce. Vztahuje se také na počet odpovědí uvedených v tabulce (zelené pruhy).

Sada nabídek a graf odpovědí

Druhá část sestavy obsahuje čárový graf. Přizpůsobuje se nastavením filtrů - výběr provedený v sekci filtry definuje, co se bude v přehledu zobrazovat. trendová čára cen akceptovaných nákladů (těch, na které byla uzavřena transakce na Platformě), a trendová čára nejnižších cenových nabídek přijatých od dopravců v procesu vyjednávání.

Legenda grafu:

 • Trendová čára: Akceptovaná cena: modrá trendová čára ceny akceptovaných nákladů
 • Trendová čára: Burzovní cena: žlutá trendová čára burzovní ceny
 • Rozsah přijatých nabídek: šedé sloupce cenového rozpětí nabídek přijatých od dopravců
 • Návrhy: šedý pruh zobrazující počet dopravců, kteří obdrželi nabídku nákladu
 • Odpovědi: zelený pruh zobrazující počet dopravců, kteří odpověděli na přijatou nabídku nákladu
 • Maximum přijatých nabídek: šedá trendová linie nejvyšších cenových nabídek přijatých od dopravců
 • Minimum přijatých nabídek: šedá trendová čára nejnižších cenových nabídek přijatých od dopravců
 • Medián přijatých nabídek: modrá trendová čára mediánových cenových nabídek přijatých od dopravců

Chcete-li zobrazit podrobnosti, umístěte kurzor myši na zvolenou hodnotu:

Chcete-li získat podrobné informace o jednotlivých údajích grafu, podržte kurzor nad konkrétní oblastí zájmu a zobrazí se další popis.

Popis se vztahuje na podrobnosti o nákladech za uvedený den vykládky. Obsahuje:

 • Datum vykládky – datum vykládky nákladů
Datum vykládky - u nákladu s více zastávkami (s více místy nakládky a/nebo vykládky) je to datum posledního místa vykládky nákladu.
 • Akceptovaná cena / Cena na burze / Max přijatých nabídek / Min přijatých nabídek / Medián přijatých nabídek - informace o akceptované ceně nákladu / ceně na burze / maximální ceně přijaté od dopravců během jednání / minimální cena přijatá od dopravců během jednání / medián přijatých cenových nabídek. Zobrazené informace závisí na typu trendové čáry indikované kurzorem.

Dlaždice: zobrazují souhrnné údaje ze všech přijatých nákladů se stejným datem vykládky:

 • Náklady - celkový počet přijatých nákladů
 • Návrhy - celkový počet dopravců, kteří obdrželi nabídku nákladu
Na liště Návrhy se zobrazují všichni dopravci, kteří obdrželi nabídky nákladu. Pokud dopravce obdržel v daný den několik nabídek podobného nákladu, každá nabídka zaslaná tomuto dopravci se individuálně spočítá a uvede ve zprávě.
 • Odpovědi - celkový počet přijatých cenových nabídek od dopravců
Podobně jako lišta Návrhy, lišta Odpovědi počítá všechny cenové nabídky přijaté od dopravcůov.
 • Odpovědi (%) - procento nabídek přijatých od dopravců za odeslané nabídky nákladů
 • Minimum přijatých nabídek - minimální cenová nabídka přijatá od dopravců během procesu vyjednávání o nákladu
 • Maximum přijatých nabídek - maximální cenová nabídka přijatá od dopravců během procesu vyjednávání o nákladu

Tabulka (informace pod dlaždicemi): Informace uvedené v tabulce se vztahují na konkrétní náklady (nejde o souhrnné informace).

 • Referenční číslo – jedinečné referenční/identifikační číslo nákladu
 • Akceptovaná cena – cena transakce, která byla uzavřena
 • Cena na burze - cena na burze v době zveřejnění nákladu (je to stejná cena, která je uvedena na Platformě při zveřejnění nákladu na Burzu nákladů)
Žádná cena na burze – znamená, že na Platformě není uvedena žádná cena při zveřejnění nákladu na burze Trans.eu. Důvodem absence této ceny je nedostatečné množství údajů, které by mohl algoritmus použít k určení spolehlivé cenové prognózy.
 • Minimální přijatá nabídka – minimální cenová nabídka obdržená od dopravců během procesu vyjednávání o přepravě
 • Max přijatá nabídka – maximální cenová nabídka obdržená od dopravců během procesu vyjednávání o přepravě

Tabulka nákladů

Můžete povolit zobrazení tabulky, ve kterém můžete vidět všechny náklady zahrnuté v přehledu. Chcete-li to provést, umístěte kurzor myši na boční nabídku a klikněte na symbol dlaždice.

Údaje zobrazené v tabulce lze filtrovat podle vašich potřeb.

Filtrování

Klepnutím na symbol filtru v pravém sloupci otevřete nastavení filtru pro přehled Benchmark.

Pomocí filtrů na pravé straně grafu definujte rozsah údajů, které potřebujete:

 • rozsah dat vykládky nákladů (datum vykládky)
 • můžete vyloučit náklady a nabídky přepravy pod/nad uvedenou cenovou hodnotu nebo definovat cenový rozsah pro vedená jednání (akceptovaná cena)
 • rozhodnout, které komponenty se mají zobrazit v grafu (klikněte na název zvolené komponenty)
 • definujte všeobecný směr přepravy vašich nákladů, o které máte zájem (Trasy)
 • definujte konkrétní směr přepravy vašich nákladů, o které máte zájem (přesná trasa)
 • vyberte zaměstnance, jejichž přepravu chcete odfiltrovat (Zaměstnanec)
Benchmark Report převádí hodnoty akceptovaných nákladů na jednu měnu (upozorňujeme, že přepravné mohou být akceptovány v různých měnách). Výpočty vycházejí z kurzu v den vykládky zboží na posledním místě vykládky.


Byl tento materiál užitečný?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)